Do nauczania języków obcych w przedszkolach jest uprawniona osoba, która może zajmować stanowisko nauczyciela w tych placówkach oraz legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym.
Ale tylko do 31 sierpnia 2020 r. Do tego czasu musi ukończyć kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu wczesnego nauczania języka obcego.
Reklama
Tak wynika z nowelizacji z 6 sierpnia 2014 r. rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1084). Dzisiaj wchodzi w życie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że obecnie nie ma wystarczającej liczby nauczycieli w przedszkolach, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do nauczania języka obcego. Stąd wynika konieczność obniżenia wymogów.
– Wprowadzenie okresu przejściowego w celu uzyskania przez nauczycieli przedszkoli wymaganych kwalifikacji jest przyzwoleniem na nauczanie kilku roczników przez osoby nieprzygotowane. Błędy popełnione na tym etapie nauczania mogą być w przyszłości utrwalone i trudne do eliminacji – alarmuje w opinii do rozporządzenia Andrzej Piłat, prezes zarządu głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 29 sierpnia 2014 r.