Arkusze egzaminacyjne ze wszystkich sześciu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego) zdawanych przez uczniów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w czwartek, po zakończeniu egzaminu, na swojej stronie internetowej. Arkuszom towarzyszą transkrypcje nagrań.

W arkuszu egzaminacyjnym – niezależnie od języka – były zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Było ich 14, przy czym niektóre z nich były rozbudowane (w jednym zadaniu należało udzielić kilku odpowiedzi na kilka pytań). Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

Część zadań odnosiła się do nagranych tekstów. Na przykład uczniowie zdający angielski wysłuchali m.in. wywiadu z właścicielką restauracji, wypowiedzi na temat wyjścia do kina. Zdający z niemieckiego słuchali m.in. wypowiedzi na temat dni sportu, wypowiedzi dotyczących spędzania czasu wolnego nad wodą, a zdający egzamin z rosyjskiego - m.in. wypowiedzi na temat kolegów ze szkoły, wypowiedzi na temat zwierząt oraz zapowiedzi programu telewizyjnego.

Reklama

Zadania odnosiły się także do zamieszczonych w tekście krótkich tekstów (w teście z angielskiego jeden z tekstów dotyczył lwa kupionego w domu towarowym Harrods w Londynie, drugi - listów w butelkach, a jeszcze inny - mistrzostw świata w układaniu kostki Rubika; w teście z niemieckiego teksty dotyczyły m.in. bezpłatnych taksówek i dronów, a w teście z rosyjskiego m.in. łyżwiarki figurowej i rzeźb), a także ogłoszeń, reklam, e-maili i SMS-ów (dotyczyły m.in. aplikacji informujące o menu w szkolnej stołówce, akcji sadzenia drzewek cytrusowych w pobliskim parku, zbiórki zabawek dla zwierząt w zoo i umówionej wizyty u dentysty).

Reklama

Wśród zadań na poziomie podstawowym były też pytania sprawdzające znajomość podstawowych zwrotów, np. w teście z angielskiego brzmiały: "Koleżanka pyta Cię, co powinna wziąć na obóz narciarski. Co jej doradzisz? A. You must try the food there. B. You need to have a warm sweater. C. In my opinion you should practise skiing", "Rozmawiasz z kuzynką o swoim przyjacielu. Jak opiszesz jego wygląd? A. He’s good-looking. B. He’s looking at my friend. C. He’s looking for his glasses". "Chcesz pożyczyć aparat fotograficzny od swojej cioci. Jak zapytasz ją o pozwolenie? A. Why don’t you borrow my camera? B. Will you take care of this camera? C. Do you mind if I use your camera?", "Twoja koleżanka upiekła ciasto jabłkowe. Jak wyrazisz swoją pozytywną opinię o nim? A. It’s the best apple cake I’ve ever had. B. Have another piece of the apple cake. C. Let’s use my favourite recipe for apple cake".

Podobne zadania z niemieckiego brzmiały: "Kolega pyta Cię o wrażenia po zwiedzaniu muzeum. Co mu odpowiesz? A. Ich war im Museum. B. Das war langweilig. C. Es war zehn", "Kolega poprosił Cię o pomoc przy wykonaniu pracy domowej. Zgadzasz się. Co mu powiesz? A. Warum hast du wieder keine Hausaufgabe? B. Kannst du mir jetzt, bitte, helfen? C. Gerne, was verstehst du nicht?", "Zapomniałeś(-aś) oddać koleżance książkę. Co jej powiesz? A. Macht nichts! B. Hilf mir, bitte! C. Tut mir leid!", "Koleżanka chce wiedzieć, z którego środka lokomocji zazwyczaj korzystasz. Co jej powiesz? A. Meistens nehme ich das Fahrrad. B. Autos stehen oft im Stau. C. Auf den Bus wartet man lange".

Zdający egzamin musieli też napisać tekst własny - e-maila do koleżanki lub kolegi. Uczniowie, którzy pisali egzamin z języka angielskiego mieli napisać w e-mailu o swoim zwycięstwie w szkolnym konkursie plakatów o tematyce przyrodniczej. Mieli w nim wyjaśnić dlaczego zdecydowali się wziąć udział w tym konkursie, opisać co przedstawia plakat konkursowy oraz napisać jak zareagowali na wiadomość o tym, że wygrali konkurs.

Z kolei uczniowie, którzy pisali egzamin z niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego mieli napisać w e-mailu o tym jak z rodziną opiekują się psem sąsiadów podczas ich nieobecności. Mieli w nim wyjaśnić dlaczego opiekują się psem, napisać na czym polegają ich obowiązki związane z opieką nad psem oraz opisać jak zachowuje się pies podczas pobytu w ich domu.

Niezależnie od języka zadanie to uzupełnione było informacją: "Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak, aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa".

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego trwał 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 135 minut.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Największa grupa ósmoklasistów – 96,66 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Deklaracje wyboru tego języka złożyło 2,92 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Egzaminy z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) zdawało łącznie 0,42 proc. ósmoklasistów.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.