Natomiast od godz. 14:00 egzamin pisały osoby, które zdecydowały się na język łaciński i kulturę antyczną na poziomie rozszerzonym. To pierwsze egzaminy w sesji majowej egzaminu maturalnego, który będzie trwał do 20 maja.

Egzaminy przebiegły spokojnie, zostały przeprowadzone w każdej szkole.