W czasie inauguracji Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS), która odbyła się w formie zdalnej, wyemitowano nagranie z wystąpieniem szefa MEiN Przemysława Czarnka.

Czarnek ocenił to wydarzenie, jako ważne. "To niezwykle istotne, że po wielu dekadach marginalizowania myśli chrześcijańsko-społecznej została powołana instytucja, która będzie aktywizować społeczeństwo obywatelskie w oparciu o uniwersalne wartości chrześcijańskie" - podkreślił.

Dodał, że edukacja w zakresie katolickiej nauki społecznej to wielkie wyzwanie. Dlatego pogratulował inicjatorom stworzenia placówki, która "bezpośrednio odwołuje się do dzieła św. Jana Pawła II i dorobku Roberta Schumana".

Reklama

"Wierzę, że dzięki tej niezwykle cennej i ważnej inicjatywie oddziaływanie wielkiej myśli filozoficznej i społecznej św. Jana Pawła II, jednego z najwybitniejszych, czy najwybitniejszego z rodu Polaków, stanie się jeszcze silniejsze" - mówił Czarnek. Przypomniał, że papież podkreślał rolę dialogu miedzy wiarą a rozumem.

Reklama

"Jestem głęboko przekonany, że dzięki wykładowcom, wśród których znajdują się wybitni naukowcy, eksperci oraz praktycy z różnorodnych dziedzin, a także doskonale przygotowanej ofercie edukacyjnej, ta misja ma ogromne szanse powodzenia" - mówił szef resortu edukacji i nauki. Podkreślił, że od jej powodzenia zależy m.in. wzmocnienie znaczenia nauki społecznej Kościoła w kontekście budowania lepszej jakości modelu społecznego i zwiększenia efektywności modelu gospodarczego.

Obecna na inauguracji w formie online minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że PUNCS jest inicjatywą ważną i potrzebną "w tych trudnych czasach". "Z jednej strony walczymy z epidemią koronowirusa od ponad roku, podejmując konkretne skuteczne działania, ale z drugiej strony, jakże ważnej cały czas, troszczymy się o polskie rodziny" - mówiła. Podkreśliła, że ta inicjatywa pokazuje, jak ważne jest kształtowanie solidnego fundamentu opartego na chrześcijańskich wartościach osadzonych w określonych realiach społecznych.

"Pomimo tej trudnej sytuacji (...) najważniejszy jest człowiek, najważniejsza jest rodzina, kształtowanie młodego pokolenia" - zaznaczyła.

"Utworzenie PUNCS to jest potężne wyzwanie i jakże potrzebne w dzisiejszym czasie, kiedy tak naprawdę młodzi ludzie borykają się z systemem wartości. System wartości oparty na szkole naszego św. Jana Pawła II to jest właśnie to, czego potrzebują młodzi ludzie dzisiaj" - oceniła.

PUNCS to inicjatywa Fundacji Instytutu Myśli Schumana w ramach prowadzenia pozaszkolnej działalności edukacyjnej. Zajęcia prowadzone są online. PUNCS nie jest uczelnią wyższą i nie działa w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym. Jak wynika z informacji organizatorów, uczestnicy zgłębiają myśl chrześcijańską i jej potencjał, tak aby przyczyniali się do tworzenia dobrej jakości modelu społecznego i wysokiej efektywności gospodarczej.