Zrobiliśmy wszystko, by zagwarantować bezpieczeństwo - zapewnił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w dzień przed powrotem do nauki stacjonarnej uczniów klas I-III szkół podstawowych. Podkreślił też, że miasto wystąpiło o dookreślenie kwestii przypisania jednego nauczyciela do jednej klasy.

Chodzi o wytyczne sanitarne, zgodnie z którymi jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach. "Podejście takie faktycznie oznaczałoby odstąpienie od realizowania podstaw programowych (np.: angielski, wf, muzyka)" - wskazał w niedzielnym wpisie prezydent miasta.

W poniedziałek, po feriach, przywrócona zostaje nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Powrót najmłodszych uczniów do szkół odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla szkół, które są dostępne na stronie internetowej MEiN.

W niedzielnym wpisie na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że decyzja ta oznacza, że w poniedziałek do warszawskich szkół podstawowych pójdzie prawie 47 tysięcy dzieci.

"Jako miasto zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby zagwarantować bezpieczeństwo dzieciom oraz nauczycielom i pracownikom obsługi" - zapewnił, dodając, że wszyscy dyrektorzy i nauczyciele w miejskich placówkach oświatowych mają już doświadczenie w prowadzeniu stacjonarnych lekcji w reżimie sanitarnym.

"Wiem, że wielu z Was martwi się i zastanawia, jak w tej sytuacji będzie wyglądała nauka" - czytamy we wpisie. Trzaskowski zapewnił, że wszystkie wytyczne będą "bezwzględnie przestrzegane".

"Szkoły są wyposażone w środki ochronne. We wszystkich stołecznych szkołach podstawowych przed wejściem do szkoły i szatni trzeba będzie dezynfekować dłonie. W wyznaczonych pomieszczeniach szkoły, w tym w miejscach ogólnodostępnych, toaletach, przy wejściu głównym do placówki przygotowane zostały środki do dezynfekcji rąk oraz instrukcje zasad higieny rąk" - czytamy.

Trzaskowski wskazał, że do placówek mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie. "Sale będą wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach, a sprzęt sportowy myty lub dezynfekowany. Zajęcia będą organizowane tak, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły. Uczniowie nie mogą wymieniać się żadnymi przyborami szkolnymi" - czytamy.

Zajęcia świetlicowe mają odbywać się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy. W razie potrzeby wykorzystane zostaną także inne sale dydaktyczne, które nie będą wykorzystywane do bieżącej nauki. Zajęcia pozalekcyjne mają odbywać się po zakończeniu pracy klas I-III, w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń przeciwepidemicznych.

Prezydent Warszawy poinformował, że miasto wystąpiło do ministra edukacji i nauki o dookreślenie kwestii przypisania jednego nauczyciela do jednej klasy. "Podejście takie faktycznie oznaczałoby odstąpienie od realizowania podstaw programowych (np.: angielski, wf, muzyka)" - wskazał.

"Przestrzeganie zasad i wytycznych sanitarnych jest w naszym wspólnym interesie. W ten sposób wszyscy dokładamy się do walki z pandemią COVID-19. Proszę Państwa o odpowiedzialne zachowanie. Zapewniam, że będziemy cały czas monitorować sytuację i natychmiast reagować na zgłaszane sygnały. Bezpieczeństwo dzieci, naszych dzieci, jest dla mnie i dla wszystkich moich współpracowników najważniejsze" - napisał prezydent Warszawy.

Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów klas I-III w całym kraju zawieszono od 9 listopada. W ich miejsce wprowadzono edukację zdalną. Uczniowie klas starszych przeszli na edukację zdalną dwa tygodnie wcześniej – od 26 października.

Nauka zdalna, poza pewnymi wyjątkami, zawieszona była do 3 stycznia, z tym że od 23 grudnia do 3 stycznia uczniowie mieli przerwę świąteczną w nauce. 4 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym terminie. Ferie kończą się 17 stycznia.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i ze szkół ponadpodstawowych po feriach będą kontynuować naukę zdalną. Zajęcia stacjonarne dla nich zawieszono do 31 stycznia 2021 r.