We wtorek na stronie resortu edukacji ukazała się informacja na temat przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego i egzaminu ósmoklasisty w szkołach podstawowych dla dorosłych. Wynika z niej, że zostaną one przeprowadzone zgodnie z sierpniowym harmonogramem.

Podkreślono, że wydane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o ograniczeniach, nakazach i zakazach, z 21 grudnia br., umożliwiają ich przeprowadzenie z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Resort edukacji zaapelował o to, aby egzamin przeprowadzić w większej liczbie sal. Przypomniano również o obowiązku regularnego wietrzenia sal egzaminacyjnych oraz innych pomieszczeń i o myciu czy dezynfekcji rąk, a w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów – o noszeniu rękawiczek jednorazowych.

Reklama

Z komunikatu wynika równie, że młodzieży do 16 lat, w drodze na egzamin i z powrotem do domu nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 16.00, który wynika z rozporządzenia.

Szczegółowe informacje o terminach egzaminów są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/styczniowe-egzaminy-zgodnie-z-planem