Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, zaniepokojony skargami od rodziców, wystąpił do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o zmiany w prawie.

Rzecznik zauważa, że przepisy nakładające na gminy obowiązek dowozu dzieci na zajęcia lub zwrotu rodzicom opłat za dowóz posługują się terminami: do najbliższego przedszkola, najbliższego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, najbliższej szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej. Według niego, umożliwia to gminom wymuszanie ograniczeń na rodzicach, ponieważ pomija kwestie jakości tych placówek i możliwości rozwoju dzieci.

Reklama

"Poważny problem stanowią liczne odmowy gmin w zakresie organizacji dowozu lub zwrotu kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do wybranego przez rodziców przedszkola, szkoły czy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Gminy nie zgadzają się z wyborem dokonanym przez rodziców i wskazują na inne przedszkole, szkołę, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, uzasadniając to tym, że geograficznie znajdują się one bliżej miejsca zamieszkania dziecka" – pisze Mikołaj Pawlak do ministra Przemysława Czarnka.

Rzecznik zwraca się o podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany definicji zawartych w prawie oświatowym, tak by dzieci z niepełnosprawnością nie były pozbawiane szans na naukę w najlepszych dla nich warunkach.

Prosi też ministra, by rozważył wdrożenie systemu wsparcia finansowego dla gmin, zwłaszcza tych w słabej sytuacji ekonomicznej, które rozumiejąc trudną sytuację rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, organizują dla nich dowóz do wybranych przez rodziców przedszkoli, szkół i ośrodków, które nie są położone najbliżej, ale są dla nich bliższe dzięki stworzeniu odpowiednich warunków dzieciom.

Minister edukacji i nauki ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo Rzecznika Praw Dziecka.