Prywatne szkoły wyższe chcą równego traktowania z uczelniami publicznymi. Uważają, że zwlekanie przez resort nauki ze zmianą sposobu ich finansowania doprowadzi je do upadku
Rektorzy domagają się dotowania z budżetu tylko dobrych szkół wyższych, bez względu na to, czy są one publiczne, czy niepubliczne. Tak wynika z listu skierowanego do prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego, przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych oraz Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji Konfederacji Lewiatan (PZPPE), do którego dotarł DGP.
– Długa jest lista działań i zaniechań rządów oddalających nas od tworzenia warunków rzetelnej konkurencji, która wesprze zarówno uczelnie publiczne i niepubliczne – napisali w piśmie do ministra nauki.