Oddziały ZUS-u są zasypywane wnioskami od studentów w sprawie zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej odprowadzanej przez członków rodziny- donosi "Gazeta Wyborcza".

Student starający się o stypendium socjalne lub akademik, powinien dostarczyć uczelni zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach na członka rodziny.

Ale wiele uczelni żąda jeszcze zaświadczenia z ZUS o wysokości składki zdrowotnej odprowadzanej przez członków rodziny.

Okazuje się, że niepotrzebnie, bo według ministerstwa finansów zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe mogą mieć formę uproszczoną bez informacji o składkach ZUS lub rozbudowaną o kolejne szczegółowe informacje.