W 2011 r. cztery uczelnie wystąpiły do resortu nauki z wnioskiem o likwidację, a dwie - z powodu braku płynności - zmieniły właścicieli. Blisko 15 szkół wyższych zamknęło 20 kierunków z powodu braku kandydatów. W przytłaczającej większości dotyczy to szkół prywatnych.

Główną przyczyną takiego stanu jest niż demograficzny. Ale nie tylko. Od siedmiu lat minister nauki nie wydał rozporządzenia umożliwiającego prywatnym szkołom ubieganie się o dotację z budżetu - mimo, że ma taki obowiązek. Kandydaci wybierają uczelnie publiczne, bo tylko tam mogą studiować bez opłat.

Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zapewnia, że choć rozporządzenia nie ma, to rząd inwestuje w prywatne uczelnie. Trafiają do nich pieniądze z UE i ponad 340 mln zł na stypendia.