Dzięki porozumieniu zawartemu przez Parlament Europejski z państwami członkowskimi UE budżet programu Erasmus Plus na lata 2021-2027 wyniesie ponad 26 mld euro. Na Europejski Korpus Solidarności przeznaczono ponad 1 mld euro – poinformowało we wtorek MEN.

We wtorek resort edukacji poinformował na swojej stronie internetowej, że Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus Plus (2021-2027). Ustalenia dotyczyły także nowego Europejskiego Korpusu Solidarności (2021-2027).

"Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 mld euro Erasmus Plus będzie w najbliższych latach nie tylko bardziej dostępny i innowacyjny, ale także cyfrowy i ekologiczny. Z kolei na nową perspektywę programu Europejski Korpus Solidarności Komisja Europejska przeznaczyła ponad 1 mld euro" – czytamy na stronie MEN.

Podkreślono, że dzięki tym pieniądzom Erasmus Plus ma zwiększyć swoją dostępność i innowacyjność, a także stanie się bardziej cyfrowy i ekologiczny.

"Program będzie miał kluczowe znaczenie dla utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r. i zmobilizuje sektory edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu do szybkiego powrotu do normalności i przyszłego wzrostu" – zaznaczono.

Z komunikatu MEN wynika, że Erasmus Plus w latach 2021-2027 ma przynieść nowe możliwości dla osób uczących się. Zapewnić je mają m.in. elastyczne formaty mobilności. Z kolei wzmocnienie współpracy ma sprzyjać innowacjom w formułowaniu programów nauczania, praktykach uczenia się i nauczania.

Ponad 1 mld euro przeznaczono z kolei na rzecz Europejskiego Korpusu Solidarności.

"Dzięki odrębnemu budżetowi na lata 2021-2027 nowy program zapewni co najmniej 270 tys. młodych ludzi udział w rozwiązywaniu problemów społecznych i humanitarnych przez wolontariat lub tworzenie własnych projektów solidarnościowych" – napisano w komunikacie.

Europejski Korpus Solidarności oferuje możliwość uczestniczenia w projektach solidarnościowych – od pomocy osobom w trudnej sytuacji społecznej i materialnej po działania na rzecz zdrowia i środowiska. W nowej perspektywie, po raz pierwszy pojawi się szansa na udział w pomocy humanitarnej daleko poza granicami Europy.

Program będzie otwarty na działania solidarnościowe dla osób w wieku od 18 do 30 lat oraz dla osób w wieku od 18 do 35 lat w obszarze pomocy humanitarnej.