MON chce przedłużyć ograniczenie funkcjonowania uczelni wojskowych do 30 września za względu na trwającą epidemię koronawirusa i notowany w ostatnim czasie wzrost zakażeń. Zgodnie z obecnym rozporządzeniem termin ograniczenia mija w poniedziałek.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmiany rozporządzenia ministra obrony narodowej z 22 maja w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez szefa MON z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Obecnie ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych ze względu na epidemię obowiązują do poniedziałku 31 sierpnia.

Projekt zmiany rozporządzenia, który został już skierowany do podpisu ministra obrony przewiduje przedłużenie tego okresu do 30 września 2020 r.

"Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania, tj. obowiązywanie stanu epidemii oraz w dalszym ciągu rosnącą liczbę zidentyfikowanych przypadków zachorowań na COVID-19 w Polsce, celem minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (tzw. koronawirusem) członków wspólnoty uczelni wojskowej, konieczne jest kontynuowanie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii" - uzasadniono w Ocenie Skutków Regulacji.

Rozporządzenie wprowadza "zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych lub w innych formach (np. kursach: kwalifikacyjnych, doskonalących, językowych, przeszkolenia rezerw osobowych), a także kształcenia doktorantów w ramach zajęć" na terenie uczelni wojskowych.

Jednocześnie w uzasadnieniu rozporządzenia wskazano, "że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu".

Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 września tego roku.