"Dziś-jutro będziemy o tym mówili, bo trzeba już określić, co będzie działo się do końca roku szkolnego. Rzeczywiście, są tutaj plany, aby sprawdzić, czy jest w ogóle sens powrotu" - powiedział Piontkowski w rozmowie w audycji " Poranek Siódma9".

Według obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), termin ograniczonego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach został przedłużony do 7 czerwca br.

Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 25 maja br. umożliwione zostały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, również od 25 maja br. - konsultacje dla uczniów klas 8 i maturzystów. Natomiast od 1 czerwca br. - konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.