Kontakt władz instytucji akademickiej z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w przypadku podejrzenia o zarażeniu członka społeczności akademickiej wirusem SARS-Cov-2; stosowanie "zasad zapobiegawczych, które ograniczą ryzyko zakażenia" - to niektóre rekomendacje ministra nauki po posiedzeniu Zespołu ds. koronawirusa.

Jak poinformował w środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski, w nocy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze.

W środę odbyło się też posiedzenie, powołanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19. W komunikacie po posiedzeniu Zespołu przedstawiono rekomendacje ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

"W przypadku powzięcia podejrzenia o zarażeniu członka społeczności akademickiej wirusem SARS-Cov-2 władze instytucji akademickiej powinny skontaktować się z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i zastosować się do zaleceń w sprawie hospitalizacji, kwarantanny czy obserwacji sanitarnej" - czytamy w rekomendacjach ministra nauki.

Jak wynika z komunikatu, decyzje o przeprowadzeniu imprez masowych na uczelniach, w czasie zwiększonego zagrożenia koronawirusem, powinny być podejmowane po konsultacji z Wojewodą. Również Wojewoda jest organem odpowiedzialnym za organizację kwarantanny. W przypadku konieczności zastosowania kwarantanny w obiektach uczelni (np. domu studenckim) odbywa się to w porozumieniu ze służbami Wojewody.

Wśród ministerialnych zaleceń znalazło się też "wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów. Zgodnie z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (według aktualnego stanu) regiony obecnie objęte takim zagrożeniem to: Chiny, Hongkong oraz Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia".

Zalecane jest też rozważenie: ograniczenia wymiany akademickiej i służbowych wyjazdów do innych krajów, a w zależności od rozwoju sytuacji, możliwości przełożenia rozpoczęcia wymiany międzynarodowej na kolejny semestr lub umożliwienia pracy i nauki zdalnej z użyciem nowoczesnych technologii, np. wykorzystywanych w ramach telepracy oraz procesach kształcenia na odległość.

"W uczelniach kształcących na kierunkach medycznych rozważenia może wymagać ograniczenie lub wstrzymanie zajęć na oddziałach zakaźnych, według oceny wskazań dokonanych przez rektorów" - wynika z komunikatu.

Minister nauki rekomenduje też bezwzględne stosowanie zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia, sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronach internetowych: www.gov.pl/koronawirus oraz https://gis.gov.pl/aktualnosci/.

Wszystkie informacje związane z zagrożeniem koronawirusem będą - jak informuje MNiSW - na bieżąco udostępniane na stronie internetowej resortu, jak również rozpowszechniane za pośrednictwem konferencji rektorów oraz Parlamentu Studentów RP.

Zespół do spraw koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19, który na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał w poniedziałek. W skład Zespołu pod kierownictwem wiceministra nauki prof. dr. hab. Wojciecha Maksymowicza wchodzą przedstawiciele konferencji rektorów, studentów, NAWA i kilku departamentów MNiSW.