Dobrej szkoły nie da się zbudować bez pieniędzy i godnie zarabiających nauczycieli. Walka o godne płace w szkole jest naszym priorytetem - podkreślił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz w piątek, podczas uroczystego otwarcia 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP.

W swoim wystąpieniu Broniarz wielokrotnie odwoływał się do historii ZNP, m.in. do powstania związku pod zaborami, działalności w 20-leciu międzywojennym, podczas II wojny światowej. "W biografiach odważnych nauczycieli i nauczycielek, którzy i które zakładali, a potem przez lata budowali naszą organizację, zawiera się etos służby Polsce opierającej się na trzech filarach" - powiedział. Pierwszy z nich - jak mówił - to praca nad sobą, zdobywanie wiedzy i umiejętności. Drugi to praca dla innych, w tym pomaganie najsłabszym i najbardziej potrzebującym. Trzeci filar to praca dla kraju: wspieranie demokracji, walka o rozwiązania korzystne dla oświaty, dla uczniów, nauczycieli i całego społeczeństwa.

"Przez ostatnie 101 lat Polską rządziły różne rządy: lewicowe, centrowe, prawicowe, demokratyczne i niedemokratyczne. My przez ten ponad stuletni okres byliśmy wierni naszemu etosowi. Walczyliśmy o dobrą polską szkołę, której nie da się zbudować bez pieniędzy i godnie zarabiających nauczycieli. Praca w szkole nie może być pracą za półdarmo, za - jak to określali niektórzy politycy - za miskę ryżu. Walka o godne płace w szkole jest naszym priorytetem" - podkreślił prezes ZNP.

"Bądźmy razem, bądźmy solidarni, solidarnie walczmy o naszą godność" - zaapelował. "Nie pozwólmy wmówić sobie, że jesteśmy piątym kołem u wozu, że nikt nas nie potrzebuje, że wystarczy podnieść pensum do 24 godzin i zwolnić co czwartego nauczyciela, aby szkoła polska świetnie pracowała. Już dziś - jak wynika z badań Instytutu Badań Edukacyjnych - przeciętny nauczyciel pracuje średnio 47 godzin w tygodniu, a kuratoria publikują ogłoszenia z ofertami tysięcy miejsc pracy w oświacie, w wielu szkołach od września dyrektorzy nie mogą znaleźć nauczycieli do niektórych przedmiotów. To jest efekt nie tylko sytuacji ekonomicznej w oświacie, ale także jest to efekt dewastacyjnej polityki obecnego rządu w zakresie tego, co nazywamy deformą polskiej edukacji" - ocenił.

42. Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego Zjazd rozpoczął się w czwartek po południu. Potrwa trzy dni. Pierwszy dzień obrad miał charakter roboczy, wewnątrzzwiązkowy. Najważniejszymi jego punktami było sprawozdanie z działalności władz ZNP w kadencji 2014-2019 i wybór władz na nową 5-letnią kadencję. Uczestnicy Zjazdu zdecydowali w głosowaniu, że związkiem nadal kierować będzie Sławomir Broniarza, a jego zastępcami będą tak jak dotąd Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest najstarszym i najliczniejszym związkiem zawodowym działającym w oświacie. Zrzesza ponad 200 tys. osób – pracowników oświaty i wychowania. Swoimi korzeniami ZNP sięga organizacji nauczycielskich utworzonych pod zaborami, w tym powstałego 1 października 1905 r. w Pilaszkowie koło Łowicza Związku Nauczycieli Ludowych.