Jak mówił ekspert ważne też będą kompetencje miękkie i kształcenie ogólne. Zwłaszcza w zakresie kompetencji przenośnych, czyli takich, które będzie można wykorzystywać w różnych branżach

Poszytek: Musimy kształcić w tradycyjnych zawodach