W 2020 roku po raz ostatni odbędzie się seria egzaminów gimnazjalnych. Przystąpią do nich absolwenci szkół dla dorosłych.

Egzamin gimnazjalny 2020 (przeprowadzany będzie tylko w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym) odbędzie się od 8 do 10 stycznia.

Drugi termin egzaminu, dla tych, którzy nie będą mogli zdawać w styczniu, wyznaczono na 21-23 kwietnia

Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00

Ile czasu mają uczniowie na napisanie egzaminu?

- Historia o wiedza o społeczeństwie – 60 minut
- Język polski – 90 minut
- Przedmioty przyrodnicze – 60 minut
- Matematyka – 90 minut
- Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 60 minut
- Język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym – 60 minut




Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2020 uczniowie poznają 31 stycznia 2020