Powody do dumy dają Uczelni studenci i absolwenci prawa.
Media

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią w Małopolsce. Studiuje tu blisko 8 tysięcy osób, w tym 2000 obcokrajowców. Uczelnia oferuje 22 kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od prawa począwszy, poprzez administrację, psychologię, pedagogikę, architekturę, zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatykę i ekonometrię, dziennikarstwo i komunikację społeczną, organizacje produkcji filmowej i telewizyjnej, bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, po kierunek lekarski i inne kierunki medyczne: pielęgniarstwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz kosmetologię. W związku z dużym zainteresowaniem studiami w języku angielskim w ubiegłym roku akademickim uruchomiono bezpłatne studia współfinansowane ze środków UE – Architecture, Menagement oraz Film and TV Production Menagement. W ofercie na przyszły rok są także bezpłatne studia projektowe przygotowujące specjalistów w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Projektem objęte są trzy kierunki studiów: Informatyka i ekonometria (ścieżka specjalizacyjna: projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR), Zarządzanie (ścieżka specjalizacyjna: zarządzanie projektami) oraz Bezpieczeństwo narodowe (ścieżka specjalizacyjna: siły i służby specjalne). Tak szeroka oferta powoduje, że każdy znajdzie interesującą propozycję edukacyjną. Uczelnia posiadając uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dyscyplinach: prawa, nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie.

Absolwenci Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego są wysoko cenieni przez pracodawców. W kategorii preferencje pracodawców KAAFM zajęła I miejsce z maksymalną liczbą 100 punktów w Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2018.

Powody do dumy dają Uczelni studenci i absolwenci prawa. Według informacji przedstawionych przez Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2013 i 2014 byli oni najlepsi wśród absolwentów uczelni niepublicznych w wynikach z egzaminu na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną, a w ubiegłym roku absolwent prawa KAAFM uzyskał drugi w Polsce wynik z egzaminu na aplikację sędziowską i prokuratorską do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Te osiągnięcia są efektem wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że WPAiSM został uznany w 2013 roku za najlepszy wydział prawa w Polsce w kategorii uczelni niepublicznych w Rankingu Rzeczpospolitej. Wydział proponuje najlepszym studentom zindywidualizowaną formę edukacji, opartą o relację Mistrz – Uczeń. W ramach tutoringu studenci poznają praktykę prawniczą, biorą czynny udział w konferencjach, są zapraszani do współpracy przy pisaniu artykułów naukowych, otrzymują akta spraw do „rozgryzienia”. Najważniejszym celem tak prowadzonej edukacji jest rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą, a nie samo jej nabywanie. Przy Wydziale działają liczne koła naukowe i Studencka Poradnia Prawna, udzielająca bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, podatkowego a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Uczelnia prężnie rozwija kierunki medyczne. W 2016 roku jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce Krakowska Akademia rozpoczęła kształcenie na kierunku lekarskim. Studenci realizują nowatorski program kształcenia opracowany z wykorzystaniem doświadczeń uniwersytetów kanadyjskich i amerykańskich, łączący treści znajdujące się do tej pory w różnych przedmiotach w moduły stanowiące spójną całość, pozwalające studentom spojrzeć na pacjenta holistycznie, a także łatwiej zrozumieć w sposób wielowymiarowy trudne problemy medycyny. Od tego roku akademickiego studenci korzystają z nowoczesnego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla kształcenia pielęgniarek, które w przyszłym roku przekształci się w centrum wieloprofilowe, w którym metodami symulacji medycznej będą się uczyć także przyszli lekarze i ratownicy medyczni. Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczelnia posiada nowoczesny kampus z trzema budynkami o powierzchni 24 tysięcy metrów kwadratowych, z multimedialnymi aulami i salami wykładowymi, świetnie wyposażoną biblioteką i czytelnią, studiem telewizyjnym i radiowym, strzelnicą i zapleczem sportowym. Kampus jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Od lat Uczelnia buduje własną kadrę, inwestując w rozwój młodych pracowników naukowych. Wdrożono skuteczny system podnoszenia jakości kształcenia. Uczelnia współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedstawiciele instytucji i firm konsultują programy studiów, rekomendują praktyków do prowadzenia zajęć, umożliwiają odbywanie staży i praktyk zawodowych. Wszystko to sytuuje Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na ugruntowanej pozycji na polskim rynku edukacyjnym.