Warunki zawarte w nowelizacji Karty nauczyciela są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Uważamy to za bardzo pozytywny krok rządu – powiedział PAP szef Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa.

Na stronie Sejmu w ubiegłym tygodniu opublikowano przygotowany przez posłów PiS projekt nowelizacji Karty nauczyciela. Dotyczy on m.in. podniesienia średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenia świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenia minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenia ścieżki awansu zawodowego.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP Ryszard Proksa, warunki zawarte w nowelizacji "są zgodne z naszymi oczekiwaniami". Zauważył też, że spełnia ona pięć najważniejszych postulatów Solidarności.

Proksa odniósł się również do słów szefa ZNP Sławomira Broniarza, który stwierdził w rozmowie z PAP, że "źle się stało, że ten projekt jest projektem poselskim, bo to eliminuje nas z możliwości dyskusji na temat jego zawartości, a jest tam kilka punków, które tej dyskusji wymagają".

Reklama

Zdaniem Proksy "Broniarz sam doprowadził do tego, że to projekt poselski". "Chyba że ma na myśli, żeby sobie teraz podyskutować miesiąc albo dwa, żeby ta zmiana nie weszła od nowego roku szkolnego" – wskazał. Jego zdaniem projekt nowelizacji Karty nauczyciela "musi być poselski, jeżeli chcemy dotrzymać porozumienia".

"Jak szef ZNP miał czas na uwagi w trakcie negocjacji, to w ogóle nie chciał rozmawiać, a teraz ma uwagi" – zauważył. "Wszyscy mamy uwagi, ale póki co uważam to za bardzo pozytywny krok rządu" – dodał szef szef Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Reklama

Zgodnie z projektem od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 proc. Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 r. "Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od dnia 1 września 2019 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia" – czytamy w uzasadnieniu.

Po wdrożeniu tej podwyżki wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto).

Z kolei – jak czytamy w uzasadnieniu – tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie: nauczyciela stażysty – 3338 zł, nauczyciela kontraktowego – 3705 zł, nauczyciela mianowanego – 4806 zł, nauczyciela dyplomowanego – 6141 zł. Na tzw. średnie wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie nauczyciela (m.in. za wysługę lat, motywacyjny, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa).

Nauczycielskie związki zawodowe od lat podkreślają, że wysokość tzw. średniego wynagrodzenia nie odpowiada rzeczywistym zarobkom nauczycieli, gdyż dostają oni tylko po kilka dodatków z listy, a wysokość niektórych z nich jest niska.

Według autorów projektu, pieniądze na wrześniowe podwyżki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zagwarantowane będą w zwiększonej subwencji oświatowej dla samorządów. Podano również, że środki na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli wychowania przedszkolnego, zatrudnionych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nieobjętych subwencją zapewniony jest w ich dochodach własnych. Jak zaznaczono, dochody własne samorządów "w ostatnich latach wykazują silną dynamikę wzrostową".

Inne zmiany proponowane w projekcie nowelizacji to m.in.: ustalenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł, wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wysokości 1000 zł oraz zmiany zasady oceny pracy nauczycieli i awansu.