Istotą naszych działań jest naprawa polskiego systemu edukacji – podkreślił we wtorek prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas konferencji zapowiadającej inicjatywę szkolnych narad poświęconych przyszłości edukacji "Szkoła na szóstkę".

Wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB, odchudzenie podstaw programowych, kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej, zmniejszenie biurokracji w szkołach, zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty – to założenia inicjatywy m.in. Związku Nauczycielstwa Polskiego "Szkoła na szóstkę". Zakłada ona organizację poświęconych przyszłości edukacji obywatelskich szkolnych narad w poszczególnych regionach.

Debaty mają rozpocząć się 20 maja.

Jak wyjaśnił Sławomir Broniarz, mają one "nadać nowy impuls" rozmowom o edukacji. "To co było elementem dominującym w czasie strajku, czyli walka o wyższe wynagrodzenia, bez wątpienia nadawało ton całej tej narracji strajkowej, ale ani razu podczas tych dni protestu nie zapomnieliśmy o tym, że istotą naszych działań jest naprawa polskiego systemu edukacji" – podkreślił.

Rozmowy w ramach "Szkoły na szóstkę" miałyby się odbyć w gronie nauczycieli, rodziców, pracowników oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, specjalistów i organizacji pozarządowych. Przedstawiciele tych grup społecznych – wyjaśnił Broniarz – mieliby rozmawiać o tym, "jak ma wyglądać polska edukacja, polska szkoła i jakiej szkoły byśmy wspólnie chcieli dla naszych dzieci".

"Chcemy rozmawiać o tym, jaki kształt ma obecna polska szkoła, a jakiego kształtu oczekujemy i co jest dla nas najważniejsze" – dodał szef ZNP. Debaty te – poinformował – miałyby się odbywać "mniej więcej do 15-20 czerwca". "Tuż po zakończeniu roku szkolnego byłby dobry moment na podsumowanie ich podczas dużej debaty o edukacji w ramach Rady Dialogu Społecznego" – wskazał Sławomir Broniarz.

Nauczycielka z Lublina Sylwia Trzcińska-Pydyś podczas konferencji poinformowała z kolei, że "bardzo ważne jest to, żeby w tych rozmowach uczestniczyły osoby z różnych grup, które mają różne spojrzenie na edukację, tak, aby to spojrzenie mogło się w pewnym momencie spotkać w jednym miejscu".

Narady te mają się skupiać wokół pięciu tematów: "czego uczy szkoła i do czego przygotowuje?"; "jak uczymy i motywujemy do nauki, jakich dostarczamy doświadczeń?"; "jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?"; "jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole w trójkącie – uczeń, nauczyciel, rodzic?" oraz "jaka jest pozycja nauczyciela i jakie są oczekiwania w stosunku do nich?".

"Każdy z tych tematów ma być rozpatrywany pod kątem, jak jest teraz, a dalej zastanawiamy się, jak być powinno" – podkreśliła Trzcińska-Pydyś.

Zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach trwał od 8 do 27 kwietnia br.