Pieniądze pochodzą z funduszy norweskich i z funduszy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), czyli specjalnej puli pieniędzy, jakie Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Minister Kwieciński przypomniał, że w ramach funduszy norweskich i EOG do dyspozycji na lata 2014-2021 Polska ma 809 mln euro. Umowa podpisana w piątek dotyczy 20 mln euro na "Program edukacja".

"Program dotyczący edukacji jest pierwszym, którego zakres i cele zostały ostatecznie uzgodnione" – podkreślił szef MIiR. "W tym roku uruchamiamy fundusze norweskie i będziemy podpisywali kolejne umowy. Mamy plan, żeby większość – jeżeli nie wszystkie – umowy na programy podpisać jeszcze przed wakacjami" – dodał.

Minister wskazał, że program dotyczący edukacji będzie skierowany na rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych, mobilność w edukacji wyższej, wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego oraz na wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji.

Ambasador Norwegii Olav Myklebust podkreślał wagę inwestycji w edukację i wiedzę. "Program będzie przynosił korzyści zarówno Polsce, jak i Norwegii. Będzie pomagał kształcić studentów, rozwijać akademie i instytucje edukacyjne w obu naszych krajach. Mamy nadzieję na podpisanie wkrótce również nowego programu badawczego o takich samych celach" – powiedział ambasador.

Mówił także o korzyściach płynących ze współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji. "Internacjonalizacja edukacji przyczynia się do poprawy jakości kształcenia, buduje prestiż uniwersytetów, tworzy sieci możliwości dla studentów i pracowników naukowych, którzy dzięki temu mogą rozwijać swoje kariery zawodowe. W funduszach norweskich chodzi o ludzi, chodzi o tworzenie lepszego życia. Nic nie jest ważniejsze niż zapewnienie dzieciom i młodzieży najlepszej możliwej platformy pewności, umiejętności i wiedzy, na której mogą oni budować swoją przyszłość" – przekonywał ambasador.

MIiR informuje, że wsparcie będzie można pozyskać m.in. na wizyty studyjne, szkolenia polskich nauczycieli, rozwój oferty szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, wymianę doświadczeń czy asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tak zwany job shadowing). O pieniądze będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w dziedzinie edukacji. Nabory będą odbywać się w 2019, 2020 i 2021 roku. Pierwszy nabór wniosków ma być ogłoszony w maju.

Budżet programu wynosi 23,5 mln euro (20 mln euro z Mechanizmu Finansowego EOG oraz 3,53 mln wkładu krajowego). Jego wdrażaniem, czyli organizacją naborów i podziałem funduszy, zajmie się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Będzie przy tym współpracować z partnerami z państw darczyńców: z Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i z Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

MIiR wskazuje, że ważnym aspektem wdrażania Funduszy norweskich i EOG pozostaje w ich III edycji wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami darczyńcami. W przypadku "Programu edukacja" na ten cel przeznaczone zostanie dodatkowo 250 tys. euro z budżetu Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Głównym celem Funduszy norweskich i funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych między państwami darczyńcami a państwem beneficjentem.