Podwyżkę o 220 złotych brutto miasto chce przyznać nauczycielom mianowanym z tytułem licencjata bez przygotowania pedagogicznego. To grupa nauczycieli mianowanych o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym.

To kolejna podwyżka dla nauczycieli warszawskich ze środków samorządu. Ponad 7 tys. nauczycieli kontraktowych z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym otrzyma od stycznia 270 zł brutto podwyżki do pensji zasadniczej, a ponad tysiąc nauczycieli stażystów z takimi samymi kwalifikacjami otrzymało 250 zł brutto. Podwyżki z budżetu samorządu objęły również nauczycieli kontraktowych i nauczycieli stażystów bez przygotowania pedagogicznego lub z niepełnym przygotowaniem.

W czwartek na konferencji przed posiedzeniem Rady Warszawy wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska poinformowała, że do grupy nauczycieli otrzymujących podwyżki, władze stolicy chcą dołączyć również nauczycieli mianowanych z tytułem licencjata bez przygotowania pedagogicznego. Stołeczne władze proponują im 220 złotych brutto podwyżki.

Wprowadzenie tej zmiany wymaga jednak ponownego uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi. Uchwała w sprawie podwyżek dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz mianowanych (z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym) zostanie przedstawiona radnym od razu po otrzymaniu opinii związków zawodowych.

Wszyscy nauczyciele objęci podwyżką otrzymają wyrównanie od 1 stycznia 2019 roku.

Na podwyżki dla nauczycieli miasto przeznaczyło w tegorocznym budżecie 39 mln zł, a podwyżki objęły łącznie 9,6 tys. osób. Urząd miasta w komunikacie przypomina również, że w tym roku na edukację przeznaczona zostanie rekordowa kwota, bo aż 4,9 mld zł. To największa pozycja w budżecie miasta. Więcej pieniędzy jest m.in. na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz dalsze dostosowywanie szkół do podwójnego rocznika uczniów.

Na pensję nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze (w wysokości określanej corocznie w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli) oraz dodatki określone w ustawie Karta Nauczyciela. Rozporządzenie określa wysokość minimalnych stawek, samorządy, jeśli chcą, mogą wypłacać wynagrodzenie zasadnicze wyższej wysokości niż określa rozporządzenie.

W piątek minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia stawek wynagrodzenie. Zgodnie z nim płace zasadnicze nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (stanowią oni 96 proc. wszystkich nauczycieli w Polsce) wzrosną od 1 stycznia 2019 r., zależnie od stopnia awansu zawodowego, od 121 do 166 zł brutto. Płace nauczycieli z tytułem licencjata i przygotowaniem pedagogicznym wzrosną od 109 do 144 zł brutto, a nauczycieli z tytułem licencjata bez przygotowania pedagogicznego od 457 do 108 zł. O 108 zł ma wzrosnąć wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli mianowanych z licencjatem, ale bez przygotowania - to właśnie tym nauczycielom warszawski samorząd chce przyznać dodatkową podwyżkę.