"Chcemy rozmawiać z Ministerstwem Edukacji Narodowej, te rozmowy, do których zapraszamy zarówno pana premiera, jak i panią minister edukacji narodowej, zostały zaplanowane na 8 stycznia" – powiedział szef ZNP Sławomir Broniarz.

Dodał, że rozmowy, do których dojdzie podczas obrad Zespołu ds. Usług Rady Dialogu Społecznego będą dotyczyły skali wzrostu wynagrodzeń. "Od efektu tych rozmów uzależniamy dalsze działania, natomiast nie zaprzestajemy akcji protestacyjnej" – powiedział Broniarz.

Szef ZNP zaznaczył, że przed podjęciem decyzji dotyczącej akcji protestacyjnej i jej formy Związek przeprowadził ankietę wśród nauczycieli i pracowników oświaty.

"Otrzymaliśmy ponad 230 tys. zwrotów, dominującą forma protestu wskazaną przez nauczycieli i pracowników oświaty była akcja protestacyjna przeprowadzona na wzór akcji policjantów, a zorganizowana w okresie egzaminu kończącego ósmą klasę i egzaminu gimnazjalnego" – powiedział. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o skalę poparcia, znalazła się akcja strajkowa.