Formalnie WSP istnieje od 2014 roku. Wcześniej szkoła funkcjonowała na wrocławskim rynku edukacji jako Wydział Zamiejscowy Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. WSP doskonale wpisuje się we współczesne trendy występujące w szkolnictwie wyższym. Realnie, a nie tylko teoretycznie, przygotowuje absolwentów do podejmowania różnych wyzwań zawodowych. Wartości uczelni opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu między wykładowcami, studentami i pracownikami administracji. Standardy nauczania są tu zgodne z wytycznymi UE, a program edukacyjny ułożony z myślą o Deklaracji Bolońskiej.

Praktycznie przekazują wiedzę

WSP specjalizuje się w kształceniu prawników oraz pracowników służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Na kierunku Prawo, w ramach 5-letnich jednolitych studiów magisterskich, dostępne są dwie specjalności: prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów. Podczas tych studiów przyszli prawnicy budują swoją pewność siebie poprzez:

- Samodzielne analizowanie orzecznictwa,

- Tworzenie pism procesowych,

- Pracę na zajęciach z aktami spraw cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych,

- Uczestniczenie w symulacji rozpraw sądowych pod okiem doświadczonych sędziów, prokuratorów, adwokatów i notariuszy

W uczelnianej sali sądowej odbywają się pierwsze testy znajomości prawa karnego, cywilnego czy handlowego. Rozbudowany program staży i praktyk – administracyjnych, karnistycznych, cywilistycznych i gospodarczych – rozwija umiejętności oraz pomaga wypracować własny styl. Takie połączenie wykładów i zajęć praktycznych charakteryzuje także drugi kierunek, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i jego najpopularniejszą specjalność - Kryminologię i Kryminalistykę. Tu także studenci są przygotowywani do wykonywania zawodu przez ekspertów, którzy na co dzień pracują w Policji, sądach, centrach zarządzania kryzysowego i Służbie Więziennej. Uczelnia, motywując studentów do rozwijania się, organizuje dodatkowe zajęcia w laboratoriach kryminalistycznych, zakładzie medycyny sądowej i zakładzie karnym oraz w sądzie. Ponieważ edukacja, szczególnie prawnicza, trwa jeszcze po uzyskaniu tytułu magistra, WSP oferuje dodatkowe możliwości zdobywania i potwierdzania wiedzy.

Certyfikują TOLES, przygotowują do aplikacji

WSP we Wrocławiu jest certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym prestiżowego egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills), który potwierdza praktyczną umiejętność posługiwania się prawniczym językiem angielskim. Studenci prawa oraz prawnicy i tłumacze mogą nie tylko sprawdzić i potwierdzić swoje kompetencje językowe, ale wcześniej także wziąć udział w kursie przygotowującym do testu. Wyższa Szkoła Prawa przeprowadza egzamin TOLES na trzech poziomach: Foundation, Higher i Advance. Do każdego z nich można podchodzić wielokrotnie, a uzyskanie certyfikatu podnosi rangę CV na rynku pracy i potwierdza umiejętność pracy w środowisku anglojęzycznym. Egzamin i kurs TOLES nie są jedyną formą wsparcia, jakiego WSP udziela w nauce. Uczelnia prowadzi także kurs przygotowujący do egzaminów zawodowych. Dodatkowy atutem tej oferty jest piękna oprawa – zajęcia odbywają się w barokowej siedzibie szkoły na Wyspie Piasek, w otoczeniu zabytków architektury i przystani rzecznych na Odrze.

Uczą w przyjaznym otoczeniu

Stworzenie idealnych warunków do nauki było dla WSP jednym z priorytetów. Dlatego zabytkowa siedziba, mimo że znajduje się w centrum miasta, jest zaciszna i sprzyja skupieniu. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma windę i łatwo dostępny dziedziniec, z którego można bezpośrednio wejść do biblioteki. Na komfort studiowania, wśród wielu czynników, wpływają także finanse. Dlatego WSP stworzyła system stypendialny, na który składają się stypendia: rektora, specjalne, dla osób niepełnosprawnych, socjalne oraz dodatkowe zapomogi i rabaty. Pomoc finansowa ułatwia skoncentrowanie się wyłącznie na zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Uczelnia wspiera różne inicjatywy studentów, m.in. Koła Naukowego Nauk Penalnych „Liberum”, zrzeszającego pasjonatów prawa karnego, oraz Koła Naukowego „Pactum” jednoczącego sympatyków prawa cywilnego. WSP praktycznie pomaga w przygotowaniu do wykonywania zawodu, organizując m.in. warsztaty wariograficzne, zajęcia z ujawniania i zbierania śladów kryminalistycznych, konferencje naukowe – związane np. z wykorzystywaniem dowodów przestępstwa w procedowaniu. Więcej informacji o WSP można znaleźć na PrawoWroclaw.Edu.Pl