Stu młodych badaczy otrzymało w sobotę na Zamku Królewskim stypendia START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł.

Wręczone już po raz 26. stypendia START mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. W tegorocznej edycji konkursu FNP przeznaczyła na stypendia ok. 3 mln zł.

Przemawiając podczas uroczystości rozdania stypendiów, prezes FNP prof. Maciej Żylicz podkreślił, że laureaci stypendiów START wyróżniają się również w kolejnych latach pracy naukowej. Jako przykład mierzalnego sukcesu programu podał fakt, że stypendystom START udaje się uzyskać habilitację ok. 10 razy szybciej niż statystycznemu polskiemu naukowcowi. "To jest ogromny sukces" - mówił.

Prof. Żylicz zaapelował również do młodych naukowców, aby w ramach swojej pracy podejmowali tematy ważne. "Ważny on może być ze względu na rozwój nauki, ze względu na rozwój społeczeństwa, za względu na rozwój gospodarki - ale on nie może być trywialny. Nie możemy publikować trywialnych, przyczynkowych prac" - mówił prezes FNP.

"Dzisiejszy system oceny doprowadza do tego, że - szczególnie młodzi ludzie - ulegają manii publikowania prac czasami byle jakich" - powiedział prof. Żylicz. Jak podkreślił, w przypadku stypendiów START nie jest brana pod uwagę liczba publikacji, lecz jakość osiągnięć naukowych.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu wyłoniono spośród 890 zgłoszeń. Jak podała FNP, średni wiek laureatów tej edycji konkursu wynosi 28 lat, a prawie połowa nagrodzonych posiada już stopień doktora - podczas gdy w Polsce przeciętny wiek uzyskania doktoratu wynosi ok. 35 lat.

Od 2009 r. FNP przyznaje również wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Ich stypendia zostaną podwyższone do 36 tys. zł i w całości sfinansowane ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

W tegorocznej edycji wyróżniono dwóch kandydatów. Jednym z nich został astronom mgr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe przyczyniły się do zrozumienia mechanizmów wybuchów i ewolucji gwiazd nowych, struktury Galaktyki czy pochodzenia ciemnej materii. Stworzył on unikalny na skalę światową atlas gwiazd nowych klasycznych.

Drugie wyróżnienie otrzymał z kolei dr inż. Michał Winiarski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. W swojej pracy naukowej skupia się on na syntezie i badaniu właściwości nowych materiałów. Zajmuje się przede wszystkim związkami międzymetalicznymi. W ostatnim czasie udało mi się odkryć pięć nowych związków - z których dwa wykazują właściwości nadprzewodnikowe.

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Będzie ona otrzymywać stypendium podwyższone do kwoty 36 tys. zł.

Tegoroczną laureatką tego stypendium została mgr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej badania koncentrują si wokół zagadnienia plastyczności mózgu. Szczególnie zaś interesuje ją to, w jaki sposób funkcjonuje mózg w trakcie procesów poznawczych i procesów uczenia się.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do tej pory przyznano już ponad 3,5 tys. stypendiów na łączną kwotę ponad 78,5 mln zł.