O planowanej reformie szkolnictwa wyższego rozmawiali w piątek prezydent Andrzej Duda i szef resortu nauki Jarosław Gowin. Prezydent powiedział, że reforma jest konieczna, ale wskazał w projekcie ustawy kwestie, które należałoby uściślić – poinformował PAP wiceminister nauki Piotr Mueller.

Jak wyjaśnił, spotkanie wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina z prezydentem Andrzejem Dudą odbyło się po południu w Pałacu Prezydenckim, w ramach obrad Narodowej Rady Rozwoju (NRR) - gremium konsultacyjno-doradczego działającego przy prezydencie. Brały w nim udział osoby zasiadające w dwóch sekcjach NRR: Edukacja, młode pokolenie, sport oraz Nauka, innowacje.

„Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze” - ocenił w rozmowie z PAP wiceminister Mueller, który również w nim uczestniczył.

„Pan prezydent powiedział, że reforma szkolnictwa wyższego jest konieczna. Prezydent wskazał na takie rzeczy, które należałoby w projekcie ustawy (tzw. Konstytucji dla nauki - przyp. PAP) uściślić” - poinformował Mueller. Dodał, że prezydent chce, by w ustawie uściślić kwestię odpowiedzialności rektora ze podejmowanie decyzji. Zdaniem wiceministra już teraz ta kwestia jest ”mocno uregulowana”, ale przychylono się do uwag prezydenta.

„Chodzi o to, żeby za kompetencjami szła osobista odpowiedzialność za podejmowanie decyzji; żeby była jednoznacznie uregulowana i tak w projekcie będzie” - wyjaśnił Mueller.

Jak powiedział, w toku dyskusji z członkami NRR pojawiły się różne głosy dotyczące kształtu projektu ustawy - również krytyczne. „Mamy już pakiet poprawek, który zawiera zasadniczą część przedstawionych w czasie spotkania z radą. Część nie może być uwzględniona, bo przewiduje inny model funkcjonowania szkolnictwa wyższego” - zastrzegł.

Wśród uwag, które zostały uwzględnione lub zostaną wprowadzone w formie poprawek w czasie prac w Sejmie nad projektem, wskazał podwyższenie liczby czasopism w wykazie ministra z 250 do 500. “Duża część z tych dodatkowych jest z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych” - wyjaśnił.

Poprawki będą również dotyczyć sposobu wyboru przewodniczącego rady uczelni. Po korektach wybierany będzie bezpośrednio przez senat uczelni, a nie radę. “Narzucamy poprawkę, aby rozwiać wątpliwość, że rada stanie zagrożeniem dla uczelni. My też zagrożenia absolutnie nie widzimy” - powiedział. Z kolei w rozporządzeniu dot. parametryzacji uwzględniona zostanie w formie oceny specyfika nauk humanistycznych i społecznych.

Mueller powiedział, że spotkanie z prezydentem i NRR było zaplanowane od kilku tygodni i znajdowało się w “w naturalnym harmonogramie prac” resortu.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki). Resort nauki chce, by ustawa weszła w życie 1 października br.

Mueller zapytany, czy spodziewa się wejścia ustawy w życie zgodnie z planami, odparł: "Jestem o tym głęboko przekonany".