Europejski Bank Inwestycyjny wesprze budowę Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) i modernizację budynków Wydziału Farmacji. To już podpisana 20 z 26 dużych inwestycji finansowanych w Polsce z Planu Junckera, która otrzymała pozytywną decyzję kredytową.

Umowę w sprawie finansowania podpisali dzisiaj rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś oraz Sandrine Croset, dyrektor departamentu w EBI zajmującego się północną Europą i krajami Morza Bałtyckiego.

Bank sfinansuje kwotą ponad 100 milionów złotych zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych. Centrum powstanie w Kampusie Banacha na warszawskiej Ochocie. Zmodernizowany zostanie też uniwersytecki budynek przy ulicy Litewskiej oraz budynki Wydziału Farmacji przy ulicy Banacha 1.

„To dwudziesta duża inwestycja z Polski, na którą podpisujemy umowę w ramach Planu Junckera. 6 kolejnych ma już pozytywną decyzję banku i czeka na podpisanie umowy. To w sumie ponad 10 miliardów złotych finansowania z EBI na 26 inwestycji. Taki wynik daje nam 5. miejsce w Europie” – podkreślił wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 250 milionów złotych. Oprócz pożyczki z EBI, montaż finansowy obejmuje 115,3 miliona złotych środków własnych i prawie 26 milionów z dotacji unijnych.

„Ważne jest dla nas to, że uczelnia łączy różne źródła finansowania inwestycji. O konieczności poszukiwania takich połączeń mówimy w naszej Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Bogacimy się jako kraj, więc proste dotacje unijne nie będą zawsze dostępne w takiej wysokości jak obecnie” – ocenił wiceszef resortu.

Plan Juckera

Plan Junckera to przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach: szeroko rozumianej infrastrukturze oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej. Komisja przedstawiła propozycję rozwiązania w listopadzie 2014 roku. Plan Junckera ostatecznie ruszył w czerwcu 2015 roku. Pierwotnie plan zakładał wygenerowanie inwestycji o wartości 315 miliardów euro, jednak 1 stycznia 2018 roku został on wydłużony do końca 2020 roku, a powyższa kwota zwiększona do 500 miliardów euro.