Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych rozpoczęło przekazywanie do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych.

Prekonsultacje potrwają do 26 maja 2017 r. MEN zachęca wszystkich, w szczególności ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii na temat projektów poszczególnych podstaw programowych. Opinie można przesyłać za pośrednictwem formularza.

ZAKRES PODSTAWOWYBiblia, w tym fragmenty Księgi Hioba, Księgi Koheleta,Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty)Sofokles, Antygona, Arystofanes, ChmuryHoracy – wybrane utwory; Bogurodzica; Lament świętokrzyski; Legenda o św. Aleksym;Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią;Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);Pieśń o Rolandzie (fragmenty); Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);Św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XIX, Odprawa posłów greckich; Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);Niccolò Machiavelli, Książę (fragmenty);Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); Żywoty świętych (fragmenty); wybrane wiersze następujących poetów:Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);William Szekspir, Hamlet, Romeo i JuliaMolier, Skąpiec; Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry; Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność, wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze, w tymDo matki Polki; Dziady cz. IV, Dziady cz. III; Konrad Wallenrod; Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty);Testament mój; Kordian; Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia; Cyprian Norwid, wybrane wiersze, w tym Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Polka, Moja piosnka [II];Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;Eliza Orzeszkowa, Gloria victis; Henryk Sienkiewicz, Potop;Adam Asnyk, wybór wierszy;Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara; wybrane wiersze następujących poetów:Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;Stanisław Wyspiański, Wesele; Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień); Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie; Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;wybrane wiersze następujących poetów:Bolesław Leśmian,Julian Tuwim, Jan Lechoń,Julian Przyboś,Tadeusz Peiper,Józef Czechowicz, Kazimierz Wierzyński, w tym wybrane wiersze z okresu skamandryckiego oraz emigracyjnego,Krzysztof Kamil Baczyński,Tadeusz Gajcy,Tadeusz Różewicz,Miron Białoszewski,Wisława Szymborska,Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów: Pan Cogito orazRaport z oblężonego miasta,Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel; Sławomir Mrożek, Tango; Albert Camus, Dżuma;George Orwell, Rok 1984;Marek Nowakowski, Górą Edek;Jacek Dukaj, Katedra;Antoni Libera, Madame;Andrzej Stasiuk, Miejsce;Olga Tokarczuk, Wyspa;Wybrane utwory okresu stanu wojennego.Powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów. ZAKRES ROZSZERZONYUtwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto: Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty); Platon, Państwo (fragmenty);Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;Wergiliusz, Eneida (fragmenty);św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);François Villon, Wielki testament (fragmenty);François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki), William Szekspir, Makbet; Sen nocy letniejMolier, ŚwiętoszekWybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;Juliusz Słowacki, Lilla Weneda; Cyprian Norwid, Fortepian Szopena, Bema pamięci żałobny rapsod, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac Ojciec Goriot lub Charles Dickens Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert Pani Bovary); Stanisław Wyspiański, Noc listopadowaStanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy; Bruno Schulz, wybrane opowiadanie z tomu Sklepy cynamonowe;Franz Kafka, Proces;Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;Wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).
ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY
Sofokles, Król Edyp; Wergiliusz, Eneida (fragmenty);Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);Giovanni Boccaccio, Sokół;Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;Adam Mickiewicz, wybrane wiersze; Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, Beniowski (fragmenty);Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty);Johann Wolfgang Goethe, Faust (fragmenty); George Byron, Giaur (fragmenty);Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem; Maria Konopnicka, wybór wierszy;Stefan Żeromski, Echa leśne; Zofia Nałkowska, Granica;Joseph Conrad, Lord Jim; Anna Kamieńska, Stanisław Grochowiak, Jarosław Marek Rymkiewicz, wybrane wiersze; Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);Zofia Nałkowska, z tomu Medaliony opowiadaniePrzy torze kolejowym;Jan Józef Szczepański, Święty;Tadeusz Różewicz, Kartoteka; Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty); Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);Stanisław Lem, Wizja lokalnaSamuel Beckett, Czekając na Godota;Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;Eugène Ionesco, Lekcjalub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;Wolter, Kandyd (fragmenty);Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty);wybrane utwory epickie okresu romantyzmu (Józef Ignacy Kraszewski Stara baśń, Victor Hugo Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima); Gustaw Herling-Grudziński, Wieża; Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy; Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata; Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;Umberto Eco, Imię róży;Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;Stryjkowski, Austeria;wybrane wiersze poetów polskich i obcych;wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.