Zapraszamy do rozwiązania testu z egzaminu wstępnego na aplikację ogólną , który odbył się 17 listopada 2015 roku w Warszawie.

Test składa się ze 150 pytań. Należy wybrać jedną poprawną z czterech pozostawionych do wyboru.