Egzaminy te składają się z czterech części i trwają 3 dni. W dniu 19 marca zdający musieli rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego, w dniu 20 marca – zadanie z zakresu prawa cywilnego i w dniu 21 marca – zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego. Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotowane zostały przez zespoły, powołane przez Ministra Sprawiedliwości, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele delegowani odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych.

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) egzaminy adwokacki i radcowski nie zawierają części testowej.

Do egzaminów łącznie przystąpi około 5230 osób, w tym do egzaminu adwokackiego około 1650 osób (z czego około 1480 osób po odbyciu aplikacji oraz 180 osób bez odbycia aplikacji), natomiast do egzaminu radcowskiego – około 3580 osób (z czego około 3070 osób po odbyciu aplikacji oraz 510 osób bez odbycia aplikacji). Do egzaminu przystąpi 12 osób niepełnosprawnych. W przypadku tych zdających, czas trwania każdej części egzaminu podlega wydłużeniu o połowę – odpowiednio do 9 i 12 godzin.

Egzaminy przeprowadzane są przez 78 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym 26 komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (mających siedziby w 13 miastach) oraz 52 komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego (mające siedziby w 19 miastach). W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 8 osób – 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 4 przedstawicieli samorządu zawodowego – odpowiednio adwokackiego i radcowskiego.

Począwszy od 2011 r. zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych – według własnego wyboru – pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego.

Zdecydowana większość zdających – około 98%, wybrała możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.

Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z przyniesionych w tym celu własnych laptopów. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, której zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi.

Aplikacja egzaminacyjna na nośnikach pendrive przekazywana jest zdającym odrębnie na każdy dzień egzaminu.

Ogłoszenia wyników tegorocznych egzaminów zawodowych należy spodziewać się począwszy od II połowy kwietnia br.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości