Aplikanci notarialni podczas zdawania egzaminu zawodowego będą musieli wykazać się wiedzą praktyczną. Nie rozwiązanie testu, a poprawne napisanie projektu aktu notarialnego będzie decydowało bowiem o tym, czy dostaną się w szeregi notariuszy.
Tak przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego. Ministerstwo Sprawiedliwości właśnie przesłało go do konsultacji społecznych.
Konieczność wydania nowego aktu regulującego powyższą materię związana jest z wejściem w życie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r., poz. 829) – pierwsza transza de regulacyjna. Zmieniła ona formę przeprowadzania egzaminu notarialnego. Jej przepisy zaczną w większości obowiązywać już 23 sierpnia br.
Zgodnie z zapisami projektu egzamin notarialny, tak jak i dziś, trwać ma trzy dni. Przy czym w pierwszym i drugim dniu zdający rozwiązywać będą zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych. Jest to nowość. Zgodnie bowiem z dotychczasowymi rozwiązaniami w pierwszym dniu egzaminu zdający przez 100 minut rozwiązywali test składający się ze 100 pytań.
Trzeciego dnia zgodnie z resortowymi propozycjami aplikanci będą natomiast rozwiązywać zadania polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności, bądź też na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny. Czas trwania każdej z części egzaminu wynosić ma 360 minut.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach społecznych