Absolwenci prawa już niebawem zmierzą się z testami kwalifikacyjnymi na aplikacje prawnicze. Przypominamy ich terminy.

Egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską, komorniczą i notarialną:

• 28 września 2013 r. godz. 11.00

Szum w ogól terminu egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą wydaje się powoli zanikać. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało rozporządzenie, z którego wynika, iż egzamin ten ma szanse odbyć się w ustalonym wcześniej terminie czyli 28 września. W tym roku przystąpi do niego 550 osób.

Aplikacja ogólna

Konkurs na aplikację ogólną przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

• 8 października 2013 r. - test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa,

• 29 października 2013 r.- praca pisemna sprawdzająca umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimum punktów, które zostanie określone przez ministra sprawiedliwości.
Minister sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 11 stycznia 2013 r. wyznaczył limit 180 miejsc na aplikację ogólną.