Reklama
Egzamin notarialny przeprowadzało 11 komisji powołanych przy izbach notarialnych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Warszawie, która wczoraj jako ostatnia opublikowała wyniki. Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym roku przystąpiło do niego 729 absolwentów prawa.
Rekordowym wynikiem pochwalić może się gdańska izba notarialna. Przynależne do niej komisje wydały 70 pozytywnych ocen przy 97 zdających, co przekłada się na 72 proc. zdawalność. We Wrocławiu egzamin zdało 59 proc. kandydatów. Na kolejnej pozycji pod względem uzyskanych pozytywnych wyników znaleźli się piszący egzamin notarialny przy izbie w Poznaniu. Na 67 osób pozytywny wynik uzyskało 39, co przekłada się na 58-proc. zdawalność. Podobnie statystyki wyglądają w Izbie Notarialnej w Katowicach, gdzie na 60 osób zdało 34 (56 proc.). Nieco gorzej kształtują się oceny wystawione przez komisje powołane przy warszawskiej oraz krakowskiej izbie notarialnej – tam egzamin zdało odpowiednio 46 proc. i 44 proc. zdających.
Kandydaci na notariuszy po raz pierwszy zmierzyli się z nową formą egzaminu, powstałą w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, czyli ustawą deregulacyjną (Dz.U. z 2013 r. poz. 829). Tegoroczny sprawdzian pozbawiony już był części testowej. Zdający pierwszego dnia egzaminu musieli natomiast opracować opinię prawną oraz projekt aktu notarialnego na podstawie casusów oraz opisu problemu prawnego. Na wykonanie powyższych zadań wyznaczono im 8 godzin.
Kolejnego dnia, tym razem w ciągu 6 godzin, musieli opracować drugi projekt aktu notarialnego.
W trakcie egzaminu zdający mogli korzystać z przyniesionych przez siebie aktów prawnych oraz orzecznictwa. Ponadto komisje egzaminacyjne zadbały o zapewnienie stanowisk komputerowych z systemami informacji prawnych.
Osoby, które uzyskały wynik pozytywny na egzaminie notarialnym, dzięki zmianom wprowadzonym przez ustawę deregulacyjną, otrzymają od ministra sprawiedliwości zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego. Ponadto mogą złożyć wniosek o powołanie na stanowisko notariusza. Nowa ustawa zniosła bowiem asesurę notarialną.