Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przygotowała 180 miejsc dla przyszłych aplikantów. 1622 kandydatów napisze test wstępny. Drugi etap rekrutacji obędzie się 29 października.

Komisja konkursowa, której zadaniem jest przeprowadzenie egzaminu wstępnego ogłosiła, iż spośród 1813 chętnych, po przeprowadzonej weryfikacji do egzaminu ma prawo przystąpić 1622 kandydatów.

Rekrutacja do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury składa się dwóch etapów. Cześć pierwsza to test sprawdzający wiedzę z różnych dziedzin prawa. Trwa 180 minut i składa się ze 150 pytań. Jedna odpowiedź spośród czterech proponowanych jest prawidłowa.

Etap drugi, który odbędzie się 29 października, oznacza konieczność zmierzenia się ze specjalnie przygotowanymi kazusami prawnymi. Aby zostać jednak do niego dopuszczonym, należy z pierwszej części egzaminu uzyskać co najmniej 120 punktów. Na rozwiązanie zadań kandydaci dostaną również 180 minut.

O ostatecznej pozycji na liście kandydatów zadecyduje łącza suma punktów uzyskana w dwóch częściach egzaminu.