Minister Sprawiedliwości wyznaczył już terminy tegorocznych egzaminów sędziowskich i prokuratorskich. Kiedy będzie sprawdzana wiedza kandydatów na przyszłych sędziów i prokuratorów?

Egzamin sędziowski

Terminy

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. Nr 54, poz. 283) zostały wyznaczone terminy egzaminów:

pdf icon Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu sędziowskiego
pobierz plik

1. 6 sierpnia 2013 r. – część pisemna z prawa karnego

2. 7 sierpnia 2013 r. – część pisemna z prawa cywilnego.

Pierwsza część egzaminu polega na sporządzeniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie karnej.
Druga część egzaminu to napisanie orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie cywilnej.

Egzamin prokuratorski

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. Nr 54, poz. 283) wyznaczono termin egzaminu prokuratorskiego:

pdf icon Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu prokuratorskiego
pobierz plik

1. 8 sierpnia 2013 r. – część pisemna z prawa karnego

2. 9 sierpnia 2013 r. – część pisemna z prawa cywilnego i prawa administracyjnego.