Egzaminy na aplikacji notarialnej stanowią zwieńczenie kilkuletniej nauki i są drzwiami do przyszłej kariery zawodowej. Sprawdzają także, czy aplikanci są wystarczająco dobrze przygotowani do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu. W tym roku egzamin na aplikacji notarialnej wypadł gorzej niż w poprzednich latach – pozytywny wynik uzyskało tylko 41 proc. zdających. Aplikanci, niezadowoleni z takiej sytuacji wystosowali list otwarty do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu notarialnego.

Trudne egzaminy

Egzaminy na aplikacji notarialnej trwają przez trzy dni, w czasie których sprawdzanie są umiejętności logicznego myślenia i wykorzystanie wiedzy prawniczej.

I część egzaminu - trwa 100 minut i polega na rozwiązaniu testu składającego się ze stu pytań zawierających po trzy odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.

II część – trwa 480 minut. Zdający egzamin muszą sporządzić akt notarialny na podstawie opisanego casusu oraz projekt opinii prawnej na podstawie przedstawionego problemu.

W III części egzaminu w ciągu 360 minut należy sporządzić projekt aktu notarialnego w oparciu o przedstawiony problem prawny.

Podczas zdawania II i III części egzaminu zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa – ale muszą te materiały przynieść we własnym zakresie. Warto dodać, że zadania (oprócz testu) zdający mogą rozwiązywać w formie odręcznej albo z użyciem sprzętu komputerowego.

Tegoroczne wyniki

W tym roku do egzaminu, który odbył się w dniach 6-8 września zostało dopuszczonych 848 osób, z czego część stanowili kandydaci, którzy podchodzili do egzaminów bez zaświadczeń o ukończonej aplikacji (z powodu niezdanych kolokwiów).

Przede wszystkim były to osoby z rocznika 2009, który stanowił największy pod względem liczby aplikantów - egzamin wstępny na tę aplikację zdało wówczas ponad 80 proc. kandydatów.

Jednak pozytywny wynik uzyskało tylko 347 osób, czyli ok. 41 proc. zdających w tym roku.

Wyniki egzaminu notarialnego w poszczególnych komisjach przedstawiały się następująco:

1. w Gdańsku wynik pozytywny uzyskało 19 z 61 zdających (tj. ok. 31%),
2. w Gdańsku (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 36 z 64 zdających (tj. ok. 56%),
3. w Krakowie wynik pozytywny uzyskało 21 z 66 zdających (tj. ok. 32%),
4. w Krakowie (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 15 z 63 zdających (tj. ok. 24%),
5. w Poznaniu wynik pozytywny uzyskało 53 z 93 zdających (tj. ok. 57%),
6. w Poznaniu (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 35 z 71 zdających (tj. ok. 49%),
7. w Warszawie wynik pozytywny uzyskało 24 z 57 zdających(tj. ok. 42%),
8. w Warszawie (nr 2)wynik pozytywny uzyskało 22 z 58 zdających(tj. ok. 38%),
9. w Warszawie (nr 3)wynik pozytywny uzyskało 15 z 59 zdających(tj. ok. 25%),
10. w Warszawie (nr 4) wynik pozytywny uzyskało 26 z 56 zdających (tj. ok. 46%),
11. w Warszawie (nr 5)wynik pozytywny uzyskało 27 z 55 zdających (tj. ok. 49%),
12. we Wrocławiu wynik pozytywny uzyskało 25 z 72 zdających (tj. ok. 35%),
13. we Wrocławiu (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 29 z 73 zdających (tj. ok. 40%).LIST APLIKANTÓW NOTARIALNYCH DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NOTARIALNEGO
pobierz plik

Aplikanci w liście do Jarosława Gowina zwracają uwagę na to, że egzamin z roku na rok staje się coraz trudniejszy i bardziej czasochłonny.

Statystyki
Zdawalność egzaminu adwokackiego:
2011 r. - oceny negatywne – 16 %
2012 r. - oceny negatywne – 24 %
Zdawalność egzaminu radcowskiego:
2011 r. - oceny negatywne – 29 %
2012 r. - oceny negatywne – 27 %

Postulaty aplikantów

Aplikanci w liście do Gowina wyrazili swoje postulaty dotyczące egzaminu notarialnego:

1. Rozważenie objęcia szerszą kontrolą procesu sprawdzania odwołań od ocen uzyskanych z tegorocznego egzaminu notarialnego.

2. Rozważenie ustalenia terminu egzaminu notarialnego na maj 2013 roku, oraz ustalenie co najmniej dwóch terminów egzaminu notarialnego rocznie.

3. Rozważenie ustalenia obiektywnych kryteriów ustalania ocen za projekty opinii prawnej i aktów notarialnych.

4. Rozważenie prośby o takie konstruowanie kazusów pod względem rozmiarów jak tych z 2009 i 2010 roku, przy takim samym jak w tamtych latach czasie do napisania tych zadań egzaminacyjnych w szczególności w związku z faktem zmian legislacyjnych dotyczących formuły egzaminu notarialnego.

Nie wiadomo jak Minister sprawiedliwości ustosunkuje się do próśb aplikantów. Jedno jednak jest pewne - każda ze stron będzie bronić swoich przekonań w tej sprawie.