29 września odbyły się po raz siódmy egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz piąty egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminów przystąpiło około 11 700 kandydatów.Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny będą uprawnione - w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu - do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

Wstępne wyniki uzyskane zostały na podstawie telefonicznych informacji od przewodniczących komisji egzaminacyjnych.

Reklama

Aplikacja adwokacka

Egzamin wstępny odbywał się w 24 miastach i został przeprowadzony przez 29 komisji.

Reklama

Na aplikację adwokacką zdało ok. 55%, tj. ok. 2360 osób (dla porównania, w roku 2011 zdawalność wyniosła 52%).

- w Bydgoszczy zdało ok. 45% kandydatów,
- w Częstochowie zdało ok. 41% kandydatów,
- w Gdańsku zdało ok. 58% kandydatów,
- w Kielcach zdało ok. 50% kandydatów,
- w Koszalinie zdało ok. 43% kandydatów,
- w Łodzi zdało ok. 71% kandydatów,
- w Opolu zdało ok. 29% kandydatów,
- w Płocku zdało ok. 34% kandydatów,
- w Poznaniu zdało ok. 62% kandydatów,
- w Toruniu zdało ok. 53% kandydatów,
- w Wałbrzychu zdało ok. 42% kandydatów,
- we Wrocławiu zdało ok. 60% kandydatów,
- w Zielonej Górze zdało ok. 41% kandydatów.Aplikacja radcowska

Egzamin wstępny na aplikację radcowską został przeprowadzony przez 27 komisji egzaminacyjnych w 19 miastach.

Zdało go ok. 49%, tj. ok. 2900 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 45,4%).

- w Gdańsku (komisja nr 1) zdało ok. 60% kandydatów,
- w Gdańsku (komisja nr 2) zdało ok. 50% kandydatów,
- w Koszalinie zdało ok. 47% kandydatów,
- w Lublinie zdało ok. 46% kandydatów,
- w Szczecinie zdało ok. 55% kandydatów,
- w Wałbrzychu zdało ok. 33% kandydatów,
- w Zielonej Górze zdało ok. 46% kandydatów.

Aplikacja notarialna

Egzamin wstępny na aplikację notarialną przeprowadziło 5 komisji egzaminacyjnych w 5 miastach, zdało ok. 27%, tj. ok. 225 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 15,4%).

- w Gdańsku zdało ok. 21% kandydatów,
- w Poznaniu zdało ok. 27% kandydatów,
- we Wrocławiu zdało ok. 34% kandydatów.

Aplikacja komornicza

Egzamin konkursowy na aplikację komorniczą przeprowadziły 4 komisje egzaminacyjne w 4 miastach, egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało ok. 81%, tj. ok. 520 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 83,9%).

- w Gdańsku zdało ok. 85% kandydatów,
- w Poznaniu zdało ok. 83% kandydatów,
- w Warszawie zdało ok. 75% kandydatów.

Punktacja

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną, pozytywny wynik otrzymuje kandydat, który odpowie poprawnie na minimum 100 pytań, a w przypadku egzaminu na aplikację komorniczą - na minimum 90 pytań.