Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test i zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego, przeprowadzonego w dniach 28 - 31 sierpnia 2012 r.

Pytania

Pytania i zadania na egzamin adwokacki oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:

1. adwokat Małgorzata Gruszecka
2. sędzia Jolanta Grzegorczyk
3. sędzia Henryk Komisarski
4. adwokat Ewa Krasowska
5. sędzia Wojciech Stachurski
6. sędzia Jan Szachułowicz
7. adwokat Agnieszka Zemke – Górecka
8. adwokat Jacek Ziobrowski


Powołani w skład zespołu sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości, zaś adwokaci zostali oddelegowani przez Naczelną Radę Adwokacką.

Test

Test składał się ze stu pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawierało po 3 propozycje odpowiedzi. Uczestnicy mogli zaznaczyć jedną odpowiedź.

Zadania z zakresu prawa

Uczestnicy egzaminu musieli rozwiązać zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.