Dostęp do zawodu komornika dla osób z 5-letnim doświadczeniem w pracy związanej ze świadczeniem pomocy prawnej, bez wymogu odbycia aplikacji komorniczej, jest zgodny z ustawą zasadniczą – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

Krajowa Rada Komornicza wniosła o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących kompetencji korporacji, zwolnienia z odbycia aplikacji komorniczej oraz uprawnień ministra sprawiedliwości do zawieszania i odwołania komornika.

Zdaniem samorządu zmienione w 2007 r. przepisy naruszają jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych demokratycznego państwa prawnego, a także ograniczają sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu.