We wrześniu rozpocznie się kolejna aplikacja legislacyjna – taką informację podało Rządowe Centrum Legislacji. Wówczas 35 szczęśliwców rozpocznie trwające rok szkolenie, które może być dla nich przepustką do awansu i wyższego wynagrodzenia.

Kto może kandydować

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” - aplikantem może być osoba z ukończonymi studiami prawniczymi i mająca status członka służby cywilnej, urzędnika państwowego, żołnierz zawodowy i funkcjonariusz służb.

Kandydata na ten rodzaj aplikacji kieruje dyrektor urzędu, w którym kandydat jest zatrudniony. Również urząd kierujący kandydata na aplikację pokrywa koszty nauki, które są równe czternastokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Należy jednak pamiętać, że termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2012 r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 7 i 9 maja 2012 r.

Czego uczą się aplikanci

Aplikanci w ciągu roku uczestniczą w wykładach oraz konwersatoriach.

Wykonują także zadania praktyczne wyznaczane przez kierownika aplikacji lub patrona.

Na koniec podchodzą do egzaminu, który kończy aplikację legislacyjną.

Zgłoszenia kandydatów należy kierować na adres: Rządowe Centrum Legislacji, 00-582 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 2/4, „Aplikacja legislacyjna".