Tegoroczni kandydaci na aplikacje już za kilka miesięcy staną w obliczu jednego z najważniejszych egzaminów ich życia. Terminy na aplikacje już są ustalone, lista lektur – znana, pozostaje tylko uczyć się i mieć nadzieję, że egzaminy przebiegną pomyślnie. Którzy studenci w zeszłym roku najlepiej zdali egzamin?

Prawo – w czołówce najpopularniejszych kierunków

Jarosław Gowin uważa, że prawo jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów wyższych – obecnie na wydziałach prawa wszystkich uczelni studiuje łącznie ok. 60 tysięcy osób.

- W mojej ocenie, studia prawnicze są niezwykle uniwersalne, a pewną ich naturalną kontynuacja dla części absolwentów jest aplikacja. Przypomnę, że w ubiegłym roku do egzaminów wstępnych na aplikacje samorządowe przystąpiło ponad 11 500 osób, zaś na aplikacje prowadzoną w samej Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – niemal 2 tysiące osób – powiedział Jarosław Gowin.

Terminy egzaminów wstępnych na aplikacje

Przypomnijmy, że zostały już wyznaczone terminy egzaminów dla kandydatów na aplikacje.

1) Aplikacja ogólna - dla kandydatów przewidziano dwuetapowy egzamin

- Dnia 1 października 2012 r. – test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;
- Dnia 24 października 2012 r. – praca pisemna sprawdzająca umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Egzaminy odbędą się w Warszawie.

2) Aplikacja adwokacka – 29 września 2012 r.

3) Aplikacja radcowska – 29 września 2012 r.

4) Aplikacja notarialna – 29 września 2012 r.

5) Aplikacja komornicza – 29 września 2012 r.

Wyniki aplikacji w poprzednich latach

Z przeprowadzanych od czterech lat w Ministerstwie Sprawiedliwości analiz wyników egzaminów na aplikacje prawnicze wynika, że w latach 2008 – 2011 do egzaminów tych przystępowało ok. 60 % absolwentów prawa z danego roku. Warunkiem przyjęcia na aplikację jest zdanie egzaminu wstępnego. Egzamin ten jest jednolity w całym kraju i stwarza każdemu magistrowi prawa dokładnie taką samą szansę.

Minister Sprawiedliwości podkreślił, że dzięki takim egzaminom jedynym kryterium sukcesu i przyjęcia na aplikację jest wiedza magistra prawa.

Najlepsze uczelnie prawa

Warto zaznaczyć, że wyniki dotychczas dokonanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości analiz potwierdzają – ocena na dyplomie ukończenia wyższej uczelni przekłada się na wynik egzaminu wstępnego na aplikację.

W ostatnich latach te same uczelnie należą do grona najlepszych, a są to Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Łódzki.

W oparciu o dokonaną analizę egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną w 2011 r. okazało się, że najlepiej egzaminy te zdali absolwenci następujących uczelni:

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

2. Uniwersytet Łódzki,

3. Uniwersytet Śląski w Katowicach,

4. Uniwersytet Rzeszowski,

5. Uniwersytet Warszawski,

6. Uniwersytet Szczeciński,

7. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

8. Uniwersytet Gdański,

9. Uniwersytet w Białymstoku,

10. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Więcej informacji na stronie ms.gov.pl