Rejenci nie godzą się z nowymi zasadami dostępu do zawodu. Stawiają im zarzut niekonsytucyjności.
Krajowa Rada Notarialna uważa, że przepisy ustawy – Prawo o notariacie dotyczące egzaminu notarialnego naruszają konstytucję. Dziś kwestię tę rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny. Obecnie do egzaminu notarialnego z pominięciem aplikacji upoważnia pięć lat pracy w kancelarii notarialnej, udokumentowane umową o pracę lub umową cywilnoprawną. KRN uważa, że dowodem na odbycie odpowiedniej praktyki powinna być tylko umowa o pracę.
– To nieuzasadniona próba ograniczenia dostępu do zawodu – ocenia sytuację Grzegorz Maj ze Stowarzyszenia Fair Play. Jego zdaniem rodzaj umowy nie ma tu znaczenia.