Ponad 6,5 tys. absolwentów prawa przystąpiło w sobotę do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz do państwowego egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.

- Wyniki tegorocznych egzaminów na aplikację radcowską są bardzo zbliżone do tych z poprzedniego roku. Mamy ustabilizowany poziom zdawalności tych egzaminów. Jednocześnie pierwszy raz okazały się one minimalnie lepsze niż na aplikację adwokacką – mówi Iwona Kujawa, Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej z Ministerstwa Sprawiedliwości. Najgorzej wypadła natomiast zdawalność na aplikację komorniczą.

Tutaj poznasz wyniki na aplikacje z 2018 roku >>>

Egzamin wstępny na aplikację radcowską:

• Frekwencja: do egzaminu przystąpiło 3 429 osoby spośród 3 545 dopuszczonych
• Egzamin zdało 1 898 osób, co stanowi 55,36 proc. wszystkich zdających

Egzamin przeprowadziło 25 komisji.

• Najwyższa zdawalność:

Łódź – pozytywny wynik otrzymało 65 proc. zdających
Szczecin – pozytywny wynik otrzymało 63 proc. zdających
Kraków – pozytywny wynik otrzymało 62,5 proc.

• Najniższa zdawalność:

Lublin – pozytywny wynik otrzymało 41 proc.
Wałbrzych – pozytywny wynik otrzymało 43 proc.
Białystok – pozytywny wynik otrzymało 46 proc.

W Warszawie do egzaminu na aplikację radcowską przystąpiło 936 osób, z czego zdały 502 osoby, co stanowi 53,63 proc. wszystkich zdających.

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką

• Frekwencja: do egzaminu przystąpiło 2 384 osób spośród 2 485 dopuszczonych
• Egzamin zdały 1 311 osoby, co stanowi 55 proc. wszystkich zdających

Egzamin przeprowadziło 21 komisji.

• Najwyższa zdawalność:

Szczecin – pozytywny wynik otrzymało niemal 75 proc. zdających
Łódź – pozytywny wynik otrzymało 73 proc. zdających
Opole – pozytywny wynik otrzymało 65,5 proc. zdających
Bielsko-Biała – pozytywny wynik otrzymało 62 proc. zdających
Gdańsk – pozytywny wynik otrzymało 61 proc. zdających• Najniższa zdawalność:

Częstochowa – pozytywny wynik otrzymało 29 proc. zdających
Kielce – pozytywny wynik otrzymało 35,5 proc. zdających
Toruń – pozytywny wynik otrzymało 40 proc. zdających
Wrocław – pozytywny wynik otrzymało 43 proc. zdających
Rzeszów – pozytywny wynik otrzymało 44 proc. zdającychW Warszawie do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiło 981 osób, z czego zdało 556 osób, co stanowi 57 proc. wszystkich zdających.

Egzamin wstępny na aplikację notarialną

Egzamin przeprowadziło 6 komisji.
• Frekwencja: do egzaminu przystąpiło 576 spośród 600 dopuszczonych osób
• Pozytywny wynik uzyskały 316 osoby, co stanowi 55 proc. zdających

- Jest to istotnie wyższa zdawalność niż w ubiegłym roku, kiedy zdało 33 proc. i wyższa niż w 2017 roku kiedy zdało 41 proc. - mówi Iwona Kujawa.

• Najwyższa zdawalność:

Wrocław – pozytywny wynik otrzymało 58,4 proc. zdających
Gdańsk – pozytywny wynik otrzymało 58,3 proc. zdających

• Najniższa zdawalność:

Warszawa - pozytywny wynik otrzymało 52 proc. zdających

Egzamin konkursowy na aplikację komorniczą

Egzamin przeprowadziło 7 komisji.
W tym roku na doszło do zmiany zakresu tematycznego egzaminu. Wprowadzone zostały do niego m.in. przepisy z zakresu prawa karnego, których wcześniej egzamin nie obejmował.
• Frekwencja: do egzaminu przystąpiło 150 spośród 151 dopuszczonych osób
• Pozytywny wynik uzyskało 43 osób, co stanowi niespełna 30 proc. zdających


• Najwyższa zdawalność:

Łódź - pozytywny wynik otrzymało 42 proc. zdających

• Najniższa zdawalność:

Warszawa - pozytywny wynik otrzymało 18 proc. zdających