29 września 2018 r. o godz. 11.00 zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz jedenasty państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do wszystkich egzaminów na aplikacje już upłynął: do 10 sierpnia 2018 r. trzeba było złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, a do 15 sierpnia 2018 r. - na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.

Jak podało Ministerstwo Sprawiedliwości, zgłoszenie do egzaminów złożyło łącznie ok. 6 740 kandydatów, w tym:
- na aplikację adwokacką ok. 2 370 osób,
- na aplikację radcowską ok. 3 600 osób,
- na aplikację notarialną ok. 590 osób,
- na aplikację komorniczą ok. 180 osób.Liczby te mogą ulec zmianie z uwagi na wpływ zgłoszeń wysłanych pocztą.

W 2017 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczonych zostało łącznie 8 127 osób, a przystąpiło 7 997, spośród których:
- na aplikację adwokacką – dopuszczonych zostało 2 875 osób, przystąpiło 2 817 osób, zdały 1 604 osoby, tj. 56,9 proc.,
- na aplikację radcowską – dopuszczonych zostało 4 347 osób, przystąpiło 4 286 osób, zdały 2 344 osoby, tj. 54,7 proc.,
- na aplikację notarialną – dopuszczonych zostało 690 osób, przystąpiły 682 osoby, zdało 281 osób, tj. 41,2 proc.,
- na aplikację komorniczą – dopuszczonych zostało 215 osób, przystąpiło 212 osób, zdało 96 osób, tj. 45, proc.Jak wyglądają egzaminy na aplikacje? Egzaminy na aplikacje zostaną przeprowadzone jednocześnie w 21 miastach w Polsce.

Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań.

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz z odpowiednimi dokumentami, możliwe jest:
- wydłużenie czasu na rozwiązywanie zestawu pytań testowych (150 minut) o połowę tj. o 75 minut,
- udzielenie zgody przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych.