- Praktyki aplikantów prokuratorskich stanowią bardzo istotny element procesu przygotowania ich do samodzielnego wykonywania zawodu prokuratora. Teraz mają one mieć bardziej praktyczny charakter - poinformowała Prokuratura Krajowa.

- Ustawa z 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze w art. 183 stwarza aplikantom możliwość zdobywania umiejętności praktycznych, zarówno związanych z postępowaniem przygotowawczym poprzez przeprowadzanie w jego toku określonych czynności procesowych i nadzór nad dochodzeniem, jak i postępowaniem sądowym poprzez występowanie przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela publicznego w granicach określonych w art. 183 par. 2 Prawa o prokuraturze – zwrócił uwagę I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski w piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych.

Aplikanci prokuratorscy, w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora, w możliwie najszerszym zakresie mają teraz samodzielnie wykonywać bieżące czynności nadzoru nad dochodzeniem, przeprowadzać czynności przesłuchania świadka, zatrzymania rzeczy i przeszukania, oględzin i eksperymentu.

Prokurator Krajowy polecił również, aby aplikanci prokuratorscy, po ukończeniu 12 miesięcy aplikacji, występowali przed sądami rejonowymi w charakterze oskarżycieli publicznych, w sprawach, w których ich udział jest dozwolony oraz w postępowaniu wykonawczym.

Powierzanie aplikantom realizacji samodzielnych czynności procesowych bądź nadzoru nad dochodzeniami, w granicach określonych przez ustawę, ma być też elementem oceny prawidłowości sprawowania roli patronów praktyk oraz prokuratorów rejonowych.