statystyki

Druk RMUA co miesiąc tylko na wyraźne żądanie pracownika

26.04.2012, 07:20; Aktualizacja: 26.04.2012, 08:34

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać zestawienie opłaconych za zatrudnionego składek raz w roku (RMUA). Ubezpieczony może jednak wnioskować o częstsze wydawanie mu takiego dokumentu.

Reklama


Reklama


Do 31 grudnia 2011 r. płatnik składek (czyli np. pracodawca) był zobowiązany przekazać ZUS oraz ubezpieczonemu, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, dane zawarte w imiennych raportach miesięcznych dotyczące m.in. pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Polegało to na wydawaniu np. druków ZUS RMUA lub tzw. pasków wynagrodzeń.

Od 1 stycznia 2012 r. informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych przesyłanych do ZUS płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu jednorazowo w podziale na poszczególne miesiące.

Będzie tego dokonywał w terminie do 28 lutego roku następnego (za rok ubiegły), na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego – w celu weryfikacji danych. Pierwszą taką zbiorczą informację płatnik przekaże więc ubezpieczonemu do 28 lutego 2013 r. za 2012 rok.

Zestawienie miesięczne

Jednak obecnie informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych, czyli m.in. dane o podstawie wymiaru i kwocie składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu, płatnik składek jest zobowiązany wydawać ubezpieczonemu na jego żądanie – nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni.

Pacjent bez RMUA może złożyć w szpitalu lub przychodni oświadczenie woli

Dlatego na wyraźny wniosek pracownika, zgłoszony np. w kwietniu, pracodawca jest zobowiązany wydać mu dokument, w którym zawarte są informacje znajdujące się w imiennym raporcie miesięcznym za marzec. Takim dokumentem może być druk ZUS RMUA, zawierający m.in. informację o kwocie składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej od pracownika za marzec i podstawie wymiaru składki na to ubezpieczenie oraz dane o oddziale wojewódzkim NFZ (jego symbolu), do którego został zgłoszony ubezpieczony.

Druk do czasu karty

Wspomniany dokument powinien zawierać datę jego sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. A zatem po 31 grudnia 2011 r. pracodawca musi na żądanie pracownika wydać mu imienny raport miesięczny ZUS RMUA (lub inny dokument zawierający analogiczne informacje).

Potrzeba posiadania takiego dokumentu może być natomiast podyktowana koniecznością dysponowania dowodem pozwalającym udokumentować pracownikowi (np. w szpitalu czy przychodni) opłacanie składek do NFZ.

Do czasu wydania wszystkim uprawnionym karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem objęcia nim jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek do funduszu.

Inne dokumenty

Poza wskazanym wcześniej drukiem ZUS RMUA, dla pracowników dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne może być legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca aktualne, tj. nie starsze niż 30 dni, poświadczenie uprawnień do usług leczniczych dokonane przez pracodawcę. Od 1 stycznia 2010 r. ZUS zaprzestał wprawdzie wydawania legitymacji ubezpieczeniowych, ale pracodawcy nadal mogą skutecznie dokonywać ww. poświadczeń w dotychczasowych legitymacjach wydanych swoim podwładnym.

Firmy mogą także przekazywać swoim pracownikom nowe legitymacje ubezpieczeniowe (i dokonywać w nich odpowiednich poświadczeń), jeżeli w swoich zapasach posiadają ich blankiety wydane im przez ZUS jeszcze przed 1 stycznia 2010 r.

Ponadto posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego każdy pracownik może potwierdzić, przedstawiając zaświadczenie wystawione przez jego pracodawcę, a wykazujące na posiadanie przez niego ubezpieczenia zdrowotnego (w chwili przedstawiania ww. dokumentu u świadczeniodawcy). Nie powinno jednak minąć więcej niż 30 dni od jego sporządzenia.

Podstawa prawna

Art. 11 pkt 2 i 24 ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378).

Art. 41 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Art. 240 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Andrzej Sidorko, radca prawny

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • ?(2013-11-25 04:59) Odpowiedz 00

  A co jeśli siedziba firmy , w której się pracuje jest w innej miejscowości niż fizyczne miejsce pracy - pracownik ma co miesiąc udać się z "pielgrzymką" po RMUA ?

 • wl(2012-04-26 08:37) Odpowiedz 00

  Co za biurokracja. Książeczki wycofane, chyba że ktoś ma zapas (szczęśliwiec), RMUA pracodawca nie ma obowiązku wydać bez żądania, a bez tego kwitu nie odbierze się nawet recepty. W tej chwili jak się zachoruje to najpierw biegnie sie do pracy po RMU a potem dopiero w kolejkę do rejestracji.
  Może jakaś drukarnia wypuści partię książeczek i niech je sprzedaje na allegro, chętnie kupię aby pracodawca łatwiej mógł wbijać stempelek co miesiąc, a może sama sobie taką książeczkę wydrukuję (tylko tam numer chyba jakiś jest?).

 • !(2012-04-27 14:25) Odpowiedz 00

  ten przepis to fikcja, każdy normalny pracodawca nadal drukuje RMUA co miesiąc i ma święty spokój unikając pielgrzymek pracowników z "wnioskami" o wydanie kwitka bez którego w razie wypadku na pogotowiu ani rusz. Zatem lepiej w portfelu taki kwitek zawsze mieć! A MATOŁA który zaproponował taką zmianę ustawy - pod ścianę i rozstrzelać!

 • JakoTako(2012-04-29 11:31) Odpowiedz 00

  Panie Andrzeju będąc radcą prawnym zobowiązany jest Pan do rzetelnego informowania i dokładnego wyjaśnienia wszystkich problemów, które poruszone zostały w tym artykule. Nie rozumiem co właściwie chciał Pan zasugerować pisząc, że: "dla pracowników dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne może być legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca aktualne, tj. nie starsze niż 30 dni" i "Ponadto posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego każdy pracownik może potwierdzić, przedstawiając zaświadczenie wystawione przez jego pracodawcę, a wykazujące na posiadanie przez niego ubezpieczenia zdrowotnego (w chwili przedstawiania ww. dokumentu u świadczeniodawcy). Nie powinno jednak minąć więcej niż 30 dni od jego sporządzenia". Pisząc to powołuje się Pan na ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w której art 67.4. wyraźnie wskazuje, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Proszę się nad tym zastanowić, a recenzenta tego artykułu proszę o staranniejsze czytanie ustaw.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama