statystyki

ZUS niekorzystnie przelicza świadczenia. Ubezpieczeni mają prawo do wyższej emerytury, dostają jednak mniej

autor: Bożena Wiktorowska14.11.2013, 06:35; Aktualizacja: 14.11.2013, 08:11
emeryt-świadczenia

Eksperci apelują o zmianę praktyk ZUS, na których tracą ubezpieczeni.źródło: ShutterStock

Osoby pobierające emerytury na starych zasadach, które kontynuują pracę zawodową i opłacają składki, mają problemy z przeliczeniem swoich świadczeń. ZUS odmawia im ustalenia ich wysokości na warunkach kapitałowych, choć taka wypłata mogłaby być wyższa. Dzieje się tak nawet wówczas, kiedy zainteresowani domagają się liczenia emerytury na podstawie najkorzystniejszego wariantu.

Reklama


Reklama


Problemy z uzyskaniem najlepszych wariantów wypłat mają też osoby starające się wskazać lata pracy do ustalenia wysokości świadczeń oraz te mające prawo do własnej emerytury, które rozważają wybór renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Eksperci apelują o zmianę praktyk ZUS, na których tracą ubezpieczeni.

Decyzja z wyliczeniem

– Zgłasza się do mnie coraz więcej osób, które mają wątpliwości, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych policzył im w sposób prawidłowy wysokość emerytury – ujawnia Karolina Miara, adwokat specjalizujący się w sprawach emerytalnych, współpracujący z Kancelarią Kochański, Zięba i Partnerzy.

Problemy dotyczą przede wszystkim osób, które pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia złożyły w 2009 roku, kiedy pojawiła się możliwość jego liczenia na podstawie zdefiniowanej składki.

– O przyznanie takich wypłat z ZUS najczęściej starają się dobrze zarabiający, którzy byli aktywni zawodowo przez długi czas. I właśnie im ZUS najczęściej odmawia przyznania emerytury liczonej na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym – zauważa Dawid Krzyżanowski, adwokat z Bydgoszczy.

ZUS odrzucając wniosek dotyczący przyznania wyższej emerytury najczęściej wskazuje, że osoby te już wcześniej wnioskowały o przyznanie świadczenia na starych zasadach. Tym samym, mając już ustalone prawo do emerytury i kontynuując zatrudnienie, nie posiadają już statusu ubezpieczonego. Nie spełniają zatem już warunków do otrzymania świadczenia kapitałowego.

Nie na wiele zdają się argumenty, że osoby obecnie ubiegające się o takie świadczenie przez cały okres od otrzymania pierwszej emerytury do złożenia wniosku o ponowne ustalenie jej wysokości były aktywne zawodowo i odprowadzały składki za ZUS.

W takiej sytuacji jest nasz czytelnik z woj. mazowieckiego (imię i nazwisko do wiadomości redakcji), któremu organ rentowy odmówił zmiany formuły wypłaty świadczenia. I właśnie z tego powodu musiał on skierować sprawę do sądu. Wcześniej jednak z własnej kieszeni zapłacił zaprzyjaźnionej księgowej, która sprawdziła decyzje zakładu i sama przeliczyła świadczenia. Okazało się, że zainteresowany każdego miesiąca traci 80 zł.

– ZUS nie przejmuje się specjalnie tym, czy osoba ubiegająca się o zmianę wysokości wypłaty wpisuje we wniosku formułkę, żeby nowa wartość była ustalona na podstawie najkorzystniejszego wariantu – dodaje Karolina Miara.

Sądy pilnują

Niedługo może się to zmienić za sprawą wyroków Sądu Najwyższego. W wyroku z 10 lipca 2013 r. (sygn. akt II UK 424/12) sędziowie wskazali wręcz, że ubieganie się o wcześniejszą emeryturę lub w niższym wieku emerytalnym nie ma wpływu na prawo do świadczenia kapitałowego. ZUS nie ma więc podstaw do twierdzenia, że z wnioskiem o emeryturę można wystąpić tylko jeden raz w ciągu całego życia. Możliwość ich kilkukrotnego składania wynika z art. 21 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Z kolei w wyroku z 4 września 2013 r. (sygn. akt II UK 23/13) SN stwierdził, że ZUS nie ma prawa wydawać wadliwych rozstrzygnięć zawierających zaniżone kwoty. Podkreślił, że w decyzji opartej na błędnych założeniach znalazło się wręcz stwierdzenie, iż „przy ustalaniu wysokości świadczenia przyjęto najkorzystniejszy wariant”. To wprowadza ubezpieczonych w błąd. SN uznał, że w rozpatrywanej sprawie ZUS nie miał prawa odmówić wyliczenia emerytury kapitałowej.

Na rentę

Wątpliwości co do praktyk ZUS dotyczą także rezygnacji z wypracowanej emerytury na rzecz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.

– Możemy to zrobić wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej – wyjaśnia Kazimierz Sujka, dyrektor oddziału ZUS w Siedlcach.

W takiej sytuacji oddział zakładu, do którego trafia taki wniosek, ustala wysokość renty rodzinnej i porównuje ją z wcześniej otrzymywaną emeryturą.

– Nie wysyłamy już zainteresowanemu całego wyliczenia, tylko decyzję, w której jest podana wysokość poprzedniego świadczenia, oraz nowego, w wyższej wysokości – dodaje Kazimierz Sujka.

Zdaniem ekspertów budzi to wątpliwości.

– Osoba zainteresowana powinna sama podjąć decyzję, które świadczenie wybiera. ZUS mógłby przesłać jej całą kalkulację wraz ze wskazaniem, które wyliczenie jest lepsze. Nie powinien jednak odbierać prawa zainteresowanemu do samodzielnego wyboru tytułu – uważa Damian Sucholewski, adwokat z Warszawy.

Wskazuje, że osoba zainteresowana może np. chcieć pobierać niższą emeryturę po zmarłym mężu, choćby ze względu na znaczenie sentymentalne. Może to być związane także z dodatkowymi przywilejami dla wdowy pobierającej rentę rodzinną.

Tymczasem – jak wskazują eksperci – ZUS coraz częściej stosuje własną interpretację przepisów.

– I dlatego ubezpieczeni starający się o przeliczenie świadczenia, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, kierują sprawy do sądów – zauważa Karolina Miara.

Prosty mechanizm

Podobne problemy z prawidłowym ustaleniem wysokości świadczenia mają także te osoby, które po raz pierwszy się o nie ubiegają. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy emerytalnej jest ono liczone na podstawie przeciętnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę. Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy świadczenie może być liczone na podstawie przeciętnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.

– Pierwszy z wymienionych sposobów liczenia możliwy jest tylko na wniosek zainteresowanego. Znam jednak liczne przypadki, gdy ZUS zamiast z 20 lat policzył świadczenie z 10 lat i to tych, które sam wybrał. Osoby te teraz mają 30 dni na złożenie odwołania do sądu – dodaje Karolina Miara.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • Justa2(2013-11-14 19:40) Odpowiedz 30

  do 15 i 20 Emerytki. Popieram Pani wypowiedź tzn. całą winę za zaistniały przekręt w naliczeniu emerytur powszechnych dla rocznika 1953 ponosi nasz cały rząd . Szokiem jest to że te przepisy popieraTK orzekając, iż ZUS działa zdodnie z prawem tj. jakim? z tym co okrada naród pracujący na ich ogromne pensje i premie ? Wypuszczony przepis a raczej nie przemyślany i nie dopracowany bubel (dot.rocznika 1953) powinien być natychmiast skorygowany przez rząd tak jak przepis dot. emerytów pracujących którym teraz będą zwracać zawieszone emerytury. Cały rocznik ur.w 1953 r. winien mieć naliczane emerytury powszechne według starych zasad oraz bez pomniejszania kapitału początkowego, gdyż nikomu tego ZUS nie robił. a przecież wcześniejsze emerytury isniały już wcześniej.

 • ZNIESMACZONY(2013-11-14 08:49) Odpowiedz 10

  Czy to znaczy, że mamy do czynienia ze złodziejstwem ??? A co z tym policyjnym państwem ??? Czy bierze w tym udział ???

 • Tuskoebus(2013-11-14 17:48) Odpowiedz 10

  Dostaniecie mniej .
  Bo dostać muszą moi uprzywilejowani: rolnicy , górnicy , mundurowi , sędziowie i prokuratorzy.
  POtem dostaniecie jałmużnę z ZUS i OFE.

 • do 13. Krystyna(2013-11-14 15:12) Odpowiedz 10

  Ponieważ Pani urodziła się w październiku, więc doliczono Pani do wieku emerytalnego 6 miesięcy. Zatem w marcu 2014 roku osiągnie Pani prawo do emerytury powszechnej.
  Przeliczenie na nowych zasadach jest niekorzystne dla rocznika 1953 kobiet, gdyż dla nich wymieszane zostały zasady przechodzenia na emeryturę powszechną - możliwość przejścia na emeryturę wcześniejszą było według starych zasad, przeliczenie na emeryturę powszechną jest już na nowych, co powoduje niekorzystne przeliczenie ze względu na odliczanie od kapitału początkowego kwot pobranych wcześniej emerytur.
  Ponieważ dla wcześniejszych roczników traktowano przejście z emerytury wcześniejszej na powszechną jedynie jako zmianę statusu, z rewaloryzacją podstawy naliczania na obowiązującą w roku przechodzenia na emeryturę powszechną, a teraz wiąże się to ze zmianą zasad przeliczania - na podstawie zgromadzonego kapitału, a więc po kilkuletnim pobieraniu emerytury ten kapitał został uszczuplony o pobrane świadczenia, więc dlatego przeliczanie na nowych zasadach daje drastycznie mniejszą wysokość emerytury.
  Prawo narusza zasady względem rocznika 1953 i jest wobec z nich krzywdzące, gdyż w momencie ich przechodzenia na wcześniejszą emeryturę istniały wcześniejsze zasady, dla rocznika 1952 i wcześniejszych emerytury zostały przeliczone według tych starych zasad, a jedynie rocznik 1953 został potraktowany "nowocześnie", to znaczy zmieniono mu w międzyczasie zasady naliczania na kapitałowe.
  Jedyną dobrą zasadą, która na szczęście została utrzymana jest ta, że w przypadku, gdy wyliczona na nowa emerytura będzie niższa od pobieranej, to zachowane będzie świadczenie w wysokości dotychczasowej, de facto bez waloryzacji.

 • Tuskoebus(2013-11-14 17:48) Odpowiedz 10

  Dostaniecie mniej .
  Bo dostać muszą moi uprzywilejowani: rolnicy , górnicy , mundurowi , sędziowie i prokuratorzy.
  POtem dostaniecie jałmużnę z ZUS i OFE.

 • ala59(2013-11-14 18:52) Odpowiedz 10

  Ciekawa jestem czy ludzie na wcześniejszych emeryturach zdają sobie sprawę jaka niesprawiedliwość dotyka pozostałych? Pracują dłużej, wkładają do tego zusowskiego kotła bez dna więcej, a i tak dostaną kilkaset złotych mniej, jeśli stracą pracę wegetują do emerytury, młodzi emigrują. Czy wreszcie zaczniemy mówić jednym głosem i zaczniemy wymagać od rządzących uczciwego traktowania obywateli? Jak długo jeszcze będziemy znosić takie rządzenie, oni doprowadzą nasz kraj do katastrofy!

 • BIO(2013-11-21 00:17) Odpowiedz 10

  Do pomstujących na obecny rząd - nowe zasady naliczania emerytur zostały ustalone w 1998 r przez rząd AWS.

 • krystyna(2013-11-14 15:52) Odpowiedz 10

  Ja mam podobna sytuacje.Jestem z rocznika 1954 marzec.Nie dosc ze dodano mi 5-ec miesiecy do przejscia na emeryture,to obliczenie dostalam z ZUS kapitalowe na ktorym to trace kilka sete zl.Nie liczone jest juz :stawka bazowa,lata przepracowane, wspolczynnik procetowy do sredniej krajowej ktory to u mnie wynosi 109%.Na starych zasadach powinnam otrzymac netto okolo 2000zl.po nowych wyliczeniach z kapitalu poczadkowego dostane 1628zl.brutto.Czym sie rozni rocznik54 od 52 czy wczesniejsze.Wszystkim nam pobierano skladki emerytalne do jednego wspolnego wora.Przez 20-lat pracowalam na poltora etetu by w przyszlosci miec lepsza starosc.W jaki sposob oblicza sie kapital,bo z obu zatrudnien byly odprowadzane sklatki,a wyglada na to ze wzieto pod uwage tylko jedna.Czysty bandytyzm.

 • emerytka(2013-11-23 00:34) Odpowiedz 11

  nikt mnie nie poinformował iż mam możliwość wyboru i kto mi to przeliczy co dla mnie korzystniejsze, z emerytury nie wystarczy na adwokata- emerytka od września

 • Tuskoebus(2013-11-14 17:48) Odpowiedz 10

  Dostaniecie mniej .
  Bo dostać muszą moi uprzywilejowani: rolnicy , górnicy , mundurowi , sędziowie i prokuratorzy.
  POtem dostaniecie jałmużnę z ZUS i OFE.

 • Prawie emeryt(2013-11-14 21:39) Odpowiedz 00

  WIG20 2 499,23 +1,23%
  WIG30 2 643,21 +0,96%
  sWIG80 14 700,03 +0,16%
  mWIG40 3 430,66 +0,22%

  indeksy kraj więcej
  17:15, 14.11.2013

  S&P 500 1 790,58 +0,48%
  DJIA 15 875,53 +0,34%
  DAX 9 149,66 +1,05%
  FTSE100 6 666,13 +0,54%

  indeksy świat więcej
  21:21, 14.11.2013

  EUR/PLN 4,19 -0,10%
  USD/PLN 3,11 +0,03%
  CHF/PLN 3,40 -0,16%
  Justa2 może poczytasz o sytuacji innych i przestaniesz żądać?  Polacy ruszyli po świadczenia przedemerytalne
  PAP | dodane (06:12) | 306 opinii

 • Tomasz(2015-04-21 21:03) Odpowiedz 00

  Mama oraz siostra pobierają rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Niedawno donieśliśmy do ZUS ostatnie RP 7 z zakładu pracy ( umowa na 2lata w zarobkach pisało 3.700zł co miesiąc ) a ZUS do renty doliczył tylko 4zł. Bardzo dziwne to jest i jak tu się nie nerwować. Jak ZUS okrada nas na każdym kroku.

 • Jan(2015-02-19 10:18) Odpowiedz 00

  Czy komornik ma prawo zadac od ZUS przeliczenia mej emerytury,tymbardziej ,ze z niczym nie zalegam???

 • niezadowolona(2014-11-12 08:39) Odpowiedz 00

  Jestem.na.emeryturze.6.lat.mam.61.lat.i.6.lat.pracuje.1l2.etatu.rok.temu.zuz.pszeliczyl.moja.emeryture.i.wyszla.o.100zl.mniejsza

 • Stanislawa(2014-04-22 14:59) Odpowiedz 00

  w maju 2012 zlozylam wniosek o ustalenie kapitalu poczatkowego, od 1993 jestem na rencie inwalidzkiej , wiek emerytalny osiagne 1 czerwca 2014, czy powinnam znow poprosic o nowe przeliczenie kapitalu poczatkowe przyjmujac ustawe z 21 czerwca 2013?? czy ma to jakies korzysci dla mnie?/

 • Barbara(2013-11-16 10:08) Odpowiedz 00

  Podobnie jak ja 2007r przeszłam na emeryturę 2011r przeliczono mi kapitał do emerytury 2012r który nie różnił się od wcześniej naliczonego 2007 roku Kiedy osiągnęłam wiek emerytalny i wystąpiłam ponownie o przeliczenie emerytury i emerytura nie uległa zmianie dla mnie to są widełki do przeliczeń i ten kapitał nie ulega zmianie a zasady przeliczania są jak w PRL dla tego powinno być zarządzenie sprawdzenie naliczanych emerytur z przez Ministra Pracy i Polityki socjalnej żeby nie było matactwa

 • swinka pepa(2013-11-15 01:19) Odpowiedz 00

  Bando Tumanów
  Zauważ wreszcie ze ZUZ to tylko posrednik przepisy ustalją Wasi przedstawiciele. Jak se wybraliśta tak mota. Bando niemotów.

 • ?(2013-11-14 19:01) Odpowiedz 00

  Byłam w ZUS, chciałam złożyć wniosek o przeliczenie ponowne kapitału początkowego ze względu na urlopy opieki nad dziećmi - rocznik 1975 i 1983. Pani powiedziała, że mnie dotyczy i nie przyjęła wniosku. Dlaczego?

 • Polka(2013-11-15 06:34) Odpowiedz 00

  Pani Krystyno z rocznika 1953 mamy swoj Blog Kobiety rocznik 1953 /od 1-4/ i wysylamy petycje do Senatu w naszej sprawie.Proszę sobie poczytac-petycja jest gotowa do druku i wyslania,prosimy o dołaczenie do nas

 • ZBULWERSOWANA(2013-11-14 13:51) Odpowiedz 00

  DO STYCZNIA TEGO ROKU BYLO TAK,ZE PRZECHODZAC NA EMERYTURE W WIEKU POWSZECHNYM ZAWSZE COS SIE ZYSKALO.OD STYCZNIA TEGO ROKU DOSYC,ZE POZNIEJ PRZECHODZIMY NA EMERYTURY TO JESZCZE NAS OKRADAJA I WYCHODZA DUZO NIZSZE JAK TO JEST .I KTO SIE BOGACI NASZYM KOSZTEM???POSTANOWILI OGRABIC NAS Z TEGO CO PRAWNIE NAM ZOSTALO DANE PYTAM CZY MYSLA,ZE NAROD JEST OGRANICZONY-CHYBA NIE POTRAFIMY SIE OBRONIC I SZUKAC SPRAWIEDLIWOSCI.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama