statystyki

Ranking Akademickich Szkół Wyższych 2014

autor: Agnieszka Brzostek21.05.2014, 05:00; Aktualizacja: 21.05.2014, 05:15

W zestawieniu obejmującym Akademickie Szkoły Wyższe przygotowanym w ramach 15. edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna sklasyfikowano 94 uczelnie - zarówno publiczne, jak i niepubliczne (z wyjątkiem uczelni artystycznych), posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Zestawienie oparto na 33 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć grup kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie.

Reklama


Reklama


Szczegółowe oceny uczelni sklasyfikowanych w rankingu można znaleźć w środowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.

Metodologia Rankingu Akademickich Szkół Wyższych 2014

 • Prestiż 24%

Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach. Badanie przeprowadzone w 2014 roku metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Łącznie na przełomie trzech lat badaniem objętych zostało 3300 przedsiębiorstw. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. (11%)

Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badanie przeprowadzono drogą internetową metodą CAWI. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (11%)

Uznanie międzynarodowe – kryterium mierzone pozycją uczelni w rankingach światowych. (2%).

 • Innowacyjność 9%

Patenty, prawa ochronne - liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą w latach 2012 – 2013 w odniesieniu do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (3%)

Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (2%)

Sprzedane licencje – wartość sprzedanych licencji (2%)

Firmy spin-off i spin-out – liczba utworzonych firm typu spin-off i spin-out (1%)

Zaplecze innowacyjne uczelni – kryterium bierze pod uwagę posiadanie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (lub podobnego), oraz odpowiednich uregulowań prawnych w obrębie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań. (1%)

 • Potencjał naukowy 15%

Ocena parametryczna – suma ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w roku 2013 w stosunku do liczby jednostek naukowych uprawnionych do uzyskania oceny. (8%)

Uprawnienia habilitacyjne – liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych oraz stosunek liczby uprawnień habilitacyjnych do doktorskich. (2%)

Uprawnienia doktorskie – liczone jako suma uprawnień doktorskich oraz stosunek liczby uprawnień doktorskich do magisterskich. (2%)

Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni, średnio za dwa ostatnie lata. (3%).

 • Efektywność naukowa 26%

Rozwój kadry własnej – kryterium zdefiniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2012 i 2013 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (6%)

Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w latach 2012 i 2013 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (5%)

Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (4%)

Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 21.01.2014) w latach 2009-2013 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem wartości tytułu, w którym dokonano publikacji. (2%)

Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2009-2013 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 21.01.2013). (3%)

H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg zmodyfikowanej metody Hirscha za lata 2009-2013 (stan bazy na dzień 21.01.2013). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Współczynnik Hirscha został zmodyfikowany liczbą publikacji (3%)

Udział uczelni w 7. Programie Ramowym UE – liczba projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w tym projekty koordynowane z wagą 2. (2%)

Studia doktoranckie – kryterium mierzone liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów. (1%)

 • Warunki kształcenia 11%

Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). (5%)

Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (2%)

Zbiory elektroniczne – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów elektronicznych, nabytków, oraz wydatków na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (1%)

Zbiory drukowane – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów drukowanych, nabytków oraz wydatków na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (1%)

Warunki korzystania z biblioteki – kryterium mierzone z uwzględnieniem stosunków liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (1%)

Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych – liczba studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1%)

 • Umiędzynarodowienie 15%

Programy studiów prowadzone w j. obcych – liczba prowadzonych programów w roku akad. 2012/13 oraz 2013/14. (4%)

Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2012/13 oraz 2013/14. w odniesieniu do ogółu studentów. (3%)

Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. 3%)

Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (2%)

Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2012/13, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)

Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2012/13, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)

Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. (1%)

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

 • Slup(2014-05-26 12:41) Odpowiedz 00

  To te Letnie Praktyki Badawcze to dla doktorantów są?

 • anonim(2014-05-21 10:22) Odpowiedz 00

  Brawo UP-H Siedlce!!!

 • UE Kraków <3(2014-05-21 12:06) Odpowiedz 00

  hahahah, ktoś tu chyba nie był na UEK'u że takie rzeczy wypisuje.

 • taa(2014-05-21 14:56) Odpowiedz 00

  Wynik -100? Nie rozumiem. Tzn. że wszystkie kierunki są idealnie prowadzone, każdy ma pracę po studiach w swoim zawodzie i nie ma ani jednej osoby niezadowolonej? Przecież to niemożliwe... Jest chyba różnica od bycia najlepszym, a bycia idealnym

 • web(2014-05-22 15:42) Odpowiedz 00

  Ha nie tak źle robię, doktorat na 22 uczelni w Polsce :) No cóż mogło by być dużo lepiej z tym rankingiem. Ale kariera naukowa nie jest taka prosta. Dużo pracy, pisanie doktoraty , artykuły, praca nie tylko naukowa ale i zarobkowa wyjazdy takie jak na ESGI (akurat bardzo ciekawe) czy Letnie Praktyki Badawcze w PAN (dzięki nim byłem na ESGI).

 • marcinek(2014-05-27 18:56) Odpowiedz 00

  Napisz proszę coś więcej o tych praktykach, kiedy one się odbywają i jak można się zgłosić.

 • wer(2014-05-22 00:20) Odpowiedz 00

  Szkoła G(ł)ówna Handlowa systematycznie w dół, tak trzymać!

 • Grażyna(2014-09-01 15:07) Odpowiedz 00

  Wszechnica Polska w Warszawie najlepsza! Uczelnia z mega klimatem!!!

 • ja(2014-09-21 22:07) Odpowiedz 00

  chyba cię Grażyna pogięło... wszechnica to najgorsza z... no właśnie, jak ją nazwać, bo na pewno nie uczelnią...

 • dancer(2014-10-27 12:04) Odpowiedz 00

  Wszechnica Polska zasługuje na znacznie wyższe miejsce, bo zasługuję na czołówkę. Mój brat jest aktualnie na administracji, a ja kończę filologię hiszpańską i jest naprawdę w porządku, a za tym idzie wysoki poziom nauczania jak i kompetentna kadra wykładowców

 • Agata(2014-11-22 16:03) Odpowiedz 00

  Studiowałam na Wszechnicy Polskiej finanse i rachunkowość, szybko znalazłam dobrą pracę:)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama