- Naszym celem jest utrzymanie balansu miedzy pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, a pozostałymi wymagającymi opieki z powodu innych chorób. Pojawiają się wiec nowe programy opieki nad pacjentami, czy rozwijana jest współpraca z ośrodkami onkologicznymi. W tym roku to łatwiejsze, bo korzystamy z doświadczeń dobytych w 2020 r. – mówi Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, uspokajając, że pieniądze na walkę z pandemią nie uszczuplają budżetu NFZ pochodzącego ze składek zdrowotnych.