140 mln zł dofinansowania na rozwój otrzyma Państwowa Inspekcja Sanitarna. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalszą informatyzację, remonty i doposażenie wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych – poinformował we wtorek wiceminister zdrowia Marcin Martyniak.

Pieniądze pochodzą z unijnego instrumentu REACT – poinformował na wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie Martyniak.

Podał, że trafią one do 16 stacji wojewódzkich sanepidu, a także do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

"Całość projektów opiewa na kwotę 151 mln zł, z czego 140 mln to wartość dofinansowania" – wskazał Martyniak. Dzięki tym pieniądzom realizowane mają być m.in. roboty budowlane, remonty, zakupy sprzętu i doposażenie.

Kierujący działalnością GIS Krzysztof Saczka akcentował, że realizacja projektów przy współudziale środków z UE to szansa na przyspieszony rozwój organizacji bez nadmiernego angażowania pieniędzy z budżetu państwa.

Wskazał, że podpisano porozumienie inaugurujące trzecie przedsięwzięcie tego typu. "Obok niego w GIS funkcjonują już dwa projekty o charakterze informatycznym" – dodał.

Realizowane w GIS projekty to System Powiadamiania o Wprowadzeniu do Obrotu Żywności Prozdrowotnej i projekt GovNet, służący podniesieniu poziomu bezpieczeństwa transmisji oraz ochrony przesyłanych i przetwarzanych danych.

Efektem realizacji projektu ma być, jak poinformowano, zbudowanie trzech nowych modułów w Systemie Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) w zakresie higieny środowiska, bezpieczeństwa żywności i nadzoru nad chemikaliami oraz zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Szef GIS podał, że dofinansowane zostanie m.in. utworzenie w Lublinie laboratorium o klasie bezpieczeństwa BSL-3, a więc takiego, w którym można badać próbki zawierające najbardziej niebezpieczne patogeny.

"Pandemia pokazała, że takich laboratoriów mamy w Polsce zbyt mało" – stwierdził Saczka. (PAP)

Autorki: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Agata Zbieg

ktl/ agz/ joz/